2. A középkor

A középszintű érettségi vizsga témái a témakörön belül:

2.1. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői

2.2. Az uradalom és a mezőgazdasági technika

2.3. A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői

2.4. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok

2.5. A középkori város és a céhes ipar

2.6. Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai

2.7. A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra

2.1. A hűbériség és a jobbágyság jellemzői

Ajánlott videók