// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

180 éve született Nyíregyháza első tűzoltóparancsnoka

Sztárek Ferenc 1835. október 4-én, Szentmihályon (később Bűdszentmihály, ma Tiszavasvári egyik városrésze) látta meg a napvilágot. Édesanyja Mészáros Eleonóra, édesapja Sztárek Rezső uradalmi orvos. 1864-ben, mint ügyvéd telepedett le Nyíregyházán, ahol két évvel később első tanácsnokká választották a városházán. 1868-ban gróf Dessewffy Kálmán uradalmi ügyésznek és hitbizományi jogtanácsosnak kérte fel, ezt a megbízatását húsz éven át látta el.
Krasznay Gábor polgármester 1883-ban jelentette be, hogy szervezett tűzoltóságot létesít. 1884. március 9-én tartották a Nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó Egylet alakuló közgyűlését. Nagy reményekkel kezdte meg működését az egylet, amelynek a főparancsnoki tisztségét egészen haláláig Sztárek Ferenc töltötte be. 1890-ben elkészítette a város tűzoltói szabályrendeletét. Szorgalmas munkával felvirágoztatta az egyletet, amely a budapesti millenáris versenyen a II. díjat nyerte el.
Egy időben a város műkedvelői társulatának az elnöki tisztségét is ellátta, azt 1887-ben Dr. Jósa Andrásnak adta át. Egyik elnöke volt még a helyi Vöröskereszt Egyletnek is, valamint 1891-ben Kállay András főispán a város főkapitányává nevezte ki.
1898. december 6-án hunyt el. „Egyike legjobbjainknak, aki lelkesedni és tenni tudott – önzetlenül”. A Kállói utcai halottas házból a vasút melletti temetőben helyezték örök nyugalomra. 1924 októberében, egy társadalmi összefogás eredményeként a sírját exhumálták és újratemették az Északi temetőben, ahol a díszes síremléke ma is látható.
1997. május 28-án a nyíregyházi tűzoltólaktanya felvette a nevét és egy márványdombormű leleplezésével (Zagyva László alkotása) is tisztelegtek az emléke előtt. 2003-tól a város kiváló tűzoltója már Sztárek Ferenc-díjat kapott, majd 2006-ban a „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért” alapított díjnak lett a névadója. A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága érdekében hosszabb időn át végzett áldozatkész és felelősségteljes hivatásos tűzoltói, rendőri, polgárőri, közterület‐felügyelői területen végzett tevékenység elismerésére adományozható.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. október 2. 16. o.)

Még több kép...

Sztárek 01

Sztárek Ferenc

Sztárek 02

Sztárek Ferenc síremléke

Sztárek 03

Zagyva László: Sztárek Ferenc (1997)