// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Magyarok Nagyasszonya ünnepén

A Samassa József egri érsek által építtetett és 1904. augusztus 20-án felszentelt római katolikus templom védőszentjének október 8-án van az ünnepe. Ez a templombúcsú napja, amikor Nyíregyháza római katolikussága Magyarok Nagyasszonyának ünnepét üli. A magyarság Szent István király óta különleges kapcsolatban áll Szűz Máriával, hiszen államalapító királyunk a halálos ágyán az országot ajánlotta fel Máriának (Patrona Hungariae). A 17. század végétől pedig már úgy is tekinthetünk Magyarországra, mint Mária Országára (Regnum Marianum). Ezt a különleges kapcsolatot fejezi ki Máriának a Magyarok Nagyasszonya névvel való illetése. Ünnepét 1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte a magyar millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérésére.
Mária ábrázolásával már a templom főbejáratánál találkozhatunk, hiszen a timpanonban lévő domborművön a Boldogságos Szűz látható, aki jobb karjában a gyermek Jézust tartja. Mellette áll Szent József és Keresztelő Szent János, valamint térdeplő helyzetben Szent István és Szent László királyok hódolnak előtte. István király a Szent Koronával együtt az országot ajánlja fel Máriának.
A szentély középső ablakán látható a fogadalmi kép. Róth Miksa alkotása a templom mecénását, a Szent család előtt hódoló Samassa József egri érseket ábrázolja. „A munkában és hazafiúi gondokban megőszült főpap szigorú, aszketikus arca, erős vonásaival, melyeken az áhítat magasztossága ömlik el, az átszűrődő napsugár fényében plasztikai erővel hat a nézőre s az ember a példa által vonzatva önkénytelenül is szintén a Szent család alakjaihoz emeli tekintetét, akiknek a térdelő főpap a kép előterében miniatűr alakban látható fogadalmi templomot felajánlja”- olvashatjuk a templom 1904-ben megjelent monográfiájában. Az ikonográfia úgy hangsúlyozza, hogy Mária nem egyes emberek, hanem egy nép védőszentje, hogy fején a magyar Szent Korona látható, jobbjában a jogart tartja, míg a bal karján ülő gyermek Jézus kezében az országalma látható.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. október 9. 16. o.)

Még több kép...

Magyarok Nagyasszonya

István király felajánlása

Fogadalmi kep

Róth Miksa: Fogadalmi kép