// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

120 éve adták át a Korona Szállót 2.

1895. november 10-én birtokba vették első vendégei a Korona Szállót és néhány nappal később már a dísztermét is felavatták a városi tisztviselők nyugdíj-alapja javára szervezett bállal. A Nyírvidék tudósítója a bál bemutatásakor „nagy jelentőségű újításnak” tartja, hogy a szálló dísztermében tilos a dohányzás, valamint étkezni és bort inni sem lehet, „amit nálunk szintén meg kell szokni”. A bálok mellett itt biztosítottak helyet a közélet egyes ünnepi jelentőségű eseményei alkalmával szervezett díszebédeknek, vacsoráknak is, amelyeket a bérlő aranynyomásos menükártyákkal tett még díszesebbé. A teremben nevezetes hangversenyeket is tartottak, ahogyan erről a szálló falán elhelyezett emléktáblák is tanúskodnak.
Az épület bemutatásakor büszkén jegyezték fel, hogy az „villamos világításra van berendezve”. A beüzemeléssel azonban gondok akadtak, mert már november elsejére ígérték a Koronában a villamos világítást, de az nem valósult meg. Felelőssé egyértelműen a Ganz céget tették, amellyel a város még 1894-ben szerződést kötött. E megállapodás alapján a cég 50 évre kizárólagos jogot kapott arra, hogy a város területén villamos áramot szolgáltasson. „A Korona vendéglő külső oldalain ugyan már ott függnek az izzólámpa-gömbök; a folyosókon is néhány izzólámpa, de ezekkel annyi ideig elbabrálgatott az a néhány ember, akiket a cég a berendezés eszközlése végett leküldött, amennyi idő alatt Zentán az általános világítást képesek voltak annak idején teljesen berendezni és üzembe hozni”- olvashatjuk a panaszos sorokat a Nyírvidék hasábjain. A sirámok azonban meghallgatásra találtak, mert a tisztviselők bálján a „villamáram egész éjjel kifogástalanul működött”, bár az is igaz, hogy a biztonság kedvéért a rendezőbizottság megfelelő számú gyertyáról és petróleumlámpáról is gondoskodott.
Az 1950-ben megvalósított átalakításokkal – a név meghagyása mellett – a közművelődés szolgálatába állították a Korona Szállót. A nagytermét hívták József Attila-teremnek, művelődési háznak és megyei művelődési központnak is. Napjainkban újra a vendéglátás nemes céljait szolgálja.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2015. november 27. 16. o.)

Még több kép...

Korona 01

Korona 02

A Korona Szálló díszterme