// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

2015 új emlékjelei

Városunkban számos emlékmű, szobor, obeliszk, kopjafa és emléktábla található. Ezeket összefoglaló néven emlékjeleknek nevezem. A köztéren, középületen elhelyezett emlékjelek többségében ún. emlékőrző alkotások, amelyek a város történetére, híres szülötteire és nevezetes épületeire hívják fel a figyelmet, segítve ezzel az emlékezés és az emlékeztetés nemes feladatát. 2015-ben az emlékjelek száma újabbak leleplezésével gyarapodott.
Januárban Dr. Domján Elek evangélikus püspök emléktábláját leplezték le a Luther-ház falán. Júniusban a 2014-ben elhunyt Dr. Pregun Márta emléke előtt tisztelegtek egy emléktábla állításával, amelyet a jósavárosi görögkatolikus templomban helyeztek el. A Czuczor Gergely emléktábla állításának apropóját az adta, hogy az önkormányzat a Zalka Máté utca nevét a bencés szerzetes és nyelvész nevére változtatta. Helyi vonatkozás, hogy a felvidéki áttelepítések során számos Czuczor nevű magyar családot is lakóhelyük elhagyására kényszerítettek, akik a Nyírségben találtak új otthonra. Benczúr Miklós 1848/49-es honvéd őrnagy, ügyvéd, országgyűlési képviselő, Benczúr János ügyvéd, bölcselő és Benczúr Zsuzsanna tanító, író közös emléktábláját október 6-án leplezték le a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskola épületének falán. Az alapításának 60. évfordulóját ünneplő Bárczi Gusztáv Általános Iskola egykori igazgatójának, Tarnai Ottónak állított emléktáblát a Szarvas utcai iskolaépületben. Nagy Lajos Imre szobrászművész kezdeményezésére és plakettjével Berecz András festőművésznek állítottak emléktáblát a Luther u. 16. sz. alatti ház falán (képünkön).
Az 1915-ös örmény népirtás 100. évfordulója alkalmából egy örmény kőkeresztet állítottak fel áprilisban az örökösföldi görögkatolikus templom kertjében. Decemberben pedig a Székely Hadosztály hősei előtt egy emléktábla leleplezésével tisztelegtek. A hadosztály jelvényét Balogh Géza szobrászművész készítette el a megyeháza falára elhelyezett táblára, amelyen rovásírással olvasható az emlékjel üzenete: „A székely hősök halhatatlanok…”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. január 15. 16. o.)

Még több kép...

01. Nyiregyhaza domjan elek emlektabla

Dr. Domján Elek emléktáblája

02. Nyíregyháza Pregun Márta emléktábla

Dr. Pregun Márta emléktáblája

03. Nyíregyháza Czuczor Gergely emléktábla

Czuczor Gergely emléktáblája

04. Nyíregyháza Benczúrok emléktábla

Benczúr Miklós, Benczúr János és Benczúr Zsuzsanna emléktáblája

05. Nyíregyháza Tarnai Ottó emléktábla

Tarnai Ottó emléktáblája

06. Nyíregyháza Berecz András emléktábla

Berecz András emléktáblája

07. Nyíregyháza Székely hadosztály emléktábla

A Székely Hadosztály emléktáblája