// AdSense kód

CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN 2024

Ügyesek vagytok!

Útmutató a kép alatt

VaciMihaly

A költő szobra melletti padon található egy könyv, rajta a költő egyik versével.
10. Mi a vers címe? (Írjátok be a 10. sorba!)

Innen sem kell messze menned,

Krúdy szobra vár rád a közelben!

Az író szobrához egy bazaltköves út vezet,

melynek elején egy kilométerkő integet:

ne menj tovább, keress meg engemet,

hátoldalamon a kérdésed megleled.

 

Amiről az utcák mesélnek...

Váci Mihály emlékezete

A „Szőke város” szülötte 1924. december 25-én, Ókisteleki szőlő egyik házában látta meg a napvilágot. Iskolai tanulmányait az evangélikus elemi iskolában kezdte, majd a Községi Jókai Mór Polgári Fiúiskolában folytatta. Példás magaviseletű és jó tanulmányi előmenetelű diákként nyert felvételt a tanítóképzőbe, amelynek elvégzését követően a manda-bokori iskolába került tanítónak. A nyírségi tanítóskodás után a Művelődésügyi Minisztériumban és a Tankönyvkiadó Vállalatnál dolgozott. Utóbbi helyen több irodalomtankönyvet szerkesztett. 1955-től jelentek meg versei, ugyanebben az évben első kötete is. 1963-tól haláláig országgyűlési képviselő. 1970-ben, Vietnamban halt meg, ahová egy kulturális delegáció tagjaként érkezett. Teste nem a nyírségi homokban pihen, Budapesten temették el.
Pártvezetők javaslatára már a halála évében utcát neveztek el róla szülővárosában, pontosabban a Kisteleki utcát keresztelték át a költő nevére. 1970. október 29-én Váci Mihály-emléknapot rendeztek. E napon márványtáblákkal jelölték meg a költő életének szülővárosához kötődő három helyszínét. Az első táblát egykori családi házukra (Bartók B. u. 32.) helyezték, ahol a költő gyermek-és ifjúkorát töltötte. Táblával jelölték meg a Kölcsey Gimnázium, az egykori tanítóképző intézet épületét is, ahol 1938-tól 1943-ig sajátította el a tanítás mesterségét. A harmadik táblát a költő első munkahelyének, a manda-bokori iskola falára helyezték el, ahol Váci 1943-tól 1945-ig oktatta a diákokat. 1976-ban, a Bessenyei téren leplezték le a költő bronzszobrát, ifj. Szabó István alkotását. A Városi Művelődési Központ 1984-ben vette fel Váci nevét, akinek emléktábláját is elhelyezték a bejáratnál. A rozsrétbokori 8. sz. Általános Iskola 1990-ben vette fel a költő nevét. Tiszteletére emléktáblát és 2000-ben mellszobrot is állítottak. 2004-ben emléktáblát lepleztek le szülőházának helyén álló épület falán a Szeder utcában. A borbányai művelődési házban egy a költő nevét viselő Irodalmi Kávéház őrzi és ápolja Váci Mihály szellemi örökségét.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2013. december 20. 16. o.)