// AdSense kód

 

Amiről az utcák mesélnek…

110 éve született „Nyíregyháza szerelmese”

Dienes István 1906. március 4-én látta meg a napvilágot. Ebben az évben vette át a város a református egyháztól a Polgári Fiúiskolát, amelynek 1916-tól 1920-ig tanulója volt. Ezt követően kétévi kereskedőtanonckodás következett az életében, majd 1923-tól 1941-ig a város alkalmazásában a mérnöki iroda napidíjasaként dolgozott. Műszaki rajzoló, majd h. műszaki tiszt volt. 1942-ben a városháza sarkán egy vaskereskedést nyitott. 1945-ben a népbíróság koholt vádak alapján elítélte. 1968-ban a Szabolcs-Szatmár megyei tanácsi Tervező Irodából ment nyugdíjba. 1986. április 22-én hunyt el. Ez élete dióhéjban, amelyet a városa iránti elköteleződése, szeretete hatalmas tartalommal telített. 
Nagy szerepet vállalt az örökváltság 100. évfordulója alkalmából, 1924-ben rendezett városi ünnepségsorozat megszervezésében és lebonyolításában. A tervei alapján készítették el Sóstógyógyfürdőn a székely kaput 1927-ben. A Hunek-féle monográfiába Nyíregyháza népe címmel tanulmányt írt, míg a Vármegyei Szociográfiák sorozat 1939-ben megjelent kötetének pedig már ő a szerkesztője és több kiváló tanulmány szerzője. A Nyírvidék több cikkét, versét és tárcáját közölte. Nevéhez fűződik a város több emléktábla feliratának megfogalmazása, de a Jósaváros névadójában is őt tisztelhetjük. Megtervezte a Hármas-dombon 1956-ban felállított munkásmozgalmi emlékmű építészeti részét. 
Tíz évvel ezelőtt, Dienes születésének a 100. évfordulója alkalmából egy emlékkötet jelent meg Dienes István „a honfelügyelő” címmel. A szerkesztő Erdélyi Tamás arra vállalkozott, hogy nagybátyja szerteágazó munkásságát bemutassa. A kötetben az egyik visszaemlékező találóan fogalmazta meg róla: „Vannak egyéniségek, akiket nem lehet beskatulyázni a hagyományos kategóriákba. Költő, író, grafikus, kultúrtörténész, polihisztor – egyik sem fedi pontosan tevékenységét”. Ugyanebből az alkalomból Tóth Sándor szobrászművész bronzba álmodta Dienes István arcképét, hogy az örök időkre bevésődjék az emberek emlékezetébe. A domborművet (képünkön) Dienes egykori munkahelyén, a városháza belső udvarának falán leplezték le.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. március 4. 16. o.) 

Mág több kép...

Dienes István

Dienes István (1906-1986)

Dienes plakat 01 Dienes plakat 02

Dienes István által tervezett jubileumi plakátok

Tóth Sándor szobrászművész Dienes emléktábla

Tóth Sándor szobrászművész Dienes István emléktáblájával