// AdSense kód

 

Amiről az utcák mesélnek…

A márciusi ifjak emlékezete városunkban

„Szolgaságunk idejében/Minden ember csak beszélt,/Mi valánk a legelsők, kik/Tenni mertünk a honért!”- írta Petőfi 1848-ban a márciusi ifjakról, akik közül a költőn kívül még Irányi Dánielnek, Jókai Mórnak, Korányi Frigyesnek és Vasvári Pálnak őrzi emlékét városunk. A szabadságharc 100. évfordulóján a Bethlen Gábor utcai villanytelep dolgozói egy emlékoszlopot emeltek Petőfi domborműves arcképével. Ugyanebben az évben az 1921-ben alapított Királyi Katolikus Főgimnáziumot Vasvári Pálról nevezték el, akinek domborművét Berky Nándor faragta kőbe. Berky Petőfi alakját is bronzba álmodta 1949-ben, azonban a költő szobrát a Petőfi térről később Mándokra helyezték át. A tér névadójának ma látható szobra Vigh Tamás alkotása, 1973-ban leplezték le (képünkön).
Jókai Mórnak tér és iskola őrzi a nevét: 1925-ben a Községi Polgári Fiúiskola névadójául választották. Ma a református egyház fenntartásában lévő iskola Színház utcai épületének udvarán Jókai két szobra előtt is fejet hajthatnak az iskola diákjai és nevelői nemzeti ünnepünkön. A borbányai 10-es számú általános iskola 1997 márciusától viseli Petőfi Sándor nevét.
Irányi Dánielt a nyíregyházi Meskó családhoz rokoni szálak fűzték. Életének utolsó évtizedében rendszeresen vendégeskedett a szabolcsi megyeszékhelyen. Itt, Meskó László városi tiszti főügyész házában hunyt el 1892. november 2-án. Emlékét tábla őrzi a Dózsa Gy. u. 14. sz. alatti ház falán.
A márciusi ifjak közül ketten is megyénk szülöttei: Vasvári Pál Tiszabűdön, Korányi Frigyes pedig Nagykállóban látta meg a napvilágot. Utóbbi orvostanhallgatóként vett részt az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban, előbb mint nemzetőr, majd a Szabolcs vármegyei önkéntes zászlóalj gyógyszertár parancsnoka, aztán a nyíregyházi katonakórház főhadnagya. A szabadságharc vége a 104. honvédzászlóalj főorvosaként érte. A szabadságharcban betöltött szerepéért Bécsből és Pestről is száműzték, így 1852-ben Nagykállóban kezdte meg orvosi praxisát. 1964-ben utcát neveztek el róla, amelynek elején a domborműves emléktábláját is elhelyezték 1987-ben, születésének a 160. évfordulóján.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. március 11. 16. o.)

Még több kép...

1848 as emlékoszlop

1848-as emlékoszlop

Vasvári Pál emléktábla

Berky Nándor: Vasvári Pál (1948)

Berky Nándor Petőfi szobra

Berky Nándor: Petőfi Sándor (1949)

Jókai Mór szobra 01

Jókai Mór szobra

Jókai Mór szobra 02

Béres Rudolf: Jókai Mór (2006)

Korányi Frigyes emléktábla

Takács Erzsébet: Dr. Korányi Frigyes (1987)

(Sajnos az emléktáblán téves születési dátum szerepel. A helyes dátum: 1827)

Petőfi szobra

Vigh Tamás: Petőfi Sándor (1973)