// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A fájdalmas anya szobrai

Nagypéntek a keresztények számára a Megváltó szenvedésének és kereszthalálának az emléknapja. Ezt az eseményt figyelmünk középpontjába állítva két olyan képzőművészeti alkotást mutatunk be városunk utcáiról, amelyek a keresztről levett Krisztust ölében tartó és fiát sirató Máriát ábrázolják. Osváth Imre nyíregyházi szobrászművész alkotása az egykori ferences rendház (épült 1937–38-ban, ma Papi Otthon) előtt lévő kapuzatba beépített fülkében található egy vasráccsal elfedve. A kőbe faragott szobor a fájdalmas anya (Pieta) klasszikus ábrázolása, 1938-ban készült.
Az Országzászló téren található második világháborús áldozatok emlékművének egyik oldalán is felfedezhetünk egy hasonló ábrázolást. Azonban Gyurcsek Ferenc 1991-ben leleplezett, modern hangvételű alkotásán a fájdalmas anya nemcsak a fiát gyászolja, hanem mindazokat, akik nem tértek haza a világháború harcaiból.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. március 25. 16. o.)

Osvath Imre Pieta Gyurcsek