// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

120 éve született a gyermekorvoslás megyei úttörője

Dr. Dohnál Jenő 1896. július 4-én született Kemecsén. Édesapja cseh származású katonaorvos volt, míg édesanyja Dr. Jósa András Vilma nevű leánya. A család 1913-ban Kemecséről Nyíregyházára költözött, mert apját kinevezték az Erzsébet Közkórház belgyógyász főorvosának, majd megyei főorvosnak. Orvostanhallgatóként elkísérte anyai nagyapját a törvényszéki orvosi boncolásokra. Orvosi oklevelét 1920-ban szerezte Budapesten. Ezután alorvos lett az Erzsébet Közkórházban, majd 1921–22-ben tanársegéd Dr. Szontágh Félix professzor mellett a debreceni gyermekklinikán. 1923–24-ben Oros körorvosa, emellett tiszteletbeli főorvos az Erzsébet Közkórházban. Ugyanitt 1925–26-ban már rendelőfőorvos. 1927-ben létrehozta a kórházban a gyermekgyógyászati osztályt, amelyet három évtizeden át vezetett. 1947 és 1949 között igazgató-főorvos is volt. Országosan is kitűnő eredményeket mutatott fel a csecsemőhalálozás csökkentése terén.
1956. október 30-án megalakult a kórház munkástanácsa, amely másnap elnökévé választotta a közmegbecsülésnek örvendő Dr. Dohnál Jenő főorvost. A mindössze néhány napig működő munkástanács vezetéséért Dohnált és társait meghurcolták. 1957 nyarán Babicz Bélát, Gábriel Aurélt és Dohnál Jenőt is letartóztatták és egy nagyszabású kirakatpert rendeztek az ügyükben. Természetesen semmiféle bűncselekményt nem követtek el, mégis letöltendő börtönbüntetésre ítélték őket. Dohnál Jenőt súlyos szívállapota miatt 1959 januárjában hazaengedték. Az állásától megfosztott Dohnál Báthory úti lakásán fogadhatta régi betegeit. Amikor 1969-ben a kórház felvette Jósa András nevét, akkor ő mondhatta el az avató beszédet. Később szívbetegsége egyre elhatalmasodott és 1974. január 30-án elhunyt. Sírja az Északi temető XV. parcellájában, a Jósa sírboltban található.
Dr. Dohnál Jenő domborműves emléktábláját, Tóth Sándor szobrászművész alkotását 2001-ben leplezték le a Jósa András Kórház Gyermekgyógyászati Tömbjének a bejáratánál.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. júliuus 1. 16. o.)

Dohnal Jeno

Tóth Sándor: Dr. Dohnál Jenő emléktáblája (2001)