// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

Ferences barátok rendháza

1937. augusztus 15-én Török Dezső Kanonok helyezte el a ferencesek templomának és rendházának alapkövét a mai Vasgyár és Széchenyi utcák által határolt területen. A Wälder Gyula egyetemi tanár tervei alapján felépített rendházat 1938. szeptember 8-án szentelte fel Kriston Endre püspök. A Nyírvidék tudósítója így mutatta be a város új épületét: „Nyíregyháza, amely városban a történelmi stílusok kincse szegényesen van képviselve, a ferences építkezéssel a barokk ízlésű architektúrának oly formagazdagságát és nemességét kapta, hogy művészi ihletért, sugallatért járhatnak a nemes architektúrájú, a finom rajzolatú ablakrácsdíszek, ajtók, a famennyezetek, ritmikusan tagolt folyosók, szoborral szépített udvar tanulmányozására a városból azok, akiket a művészeti problémák érdekelnek és az esztétikai életjavakat keresve keresik.”
A rendház épületén és területén található szobrok Osváth Imre szobrász alkotásai. A barokk kapuzaton kőbe faragta a ferences rend alapítóját, Assisi Szent Ferencet, az épület északi oldalán a mennybe fölvett királynő, Szűz Mária szobra, míg az udvaron Padovai Szent Antal szobra látható. De mindegyik alkotása közül kiemelkedik „Osváth Imre költői lelkének, szobrászati zsenialitásának egyik remeke, Krisztus szobra, a felfeszített Istenember függ a kereszten, őt látják szenvedéssel, győzelmesen vívódó megadással, lehanyatló fenséges arcát nézik a sétáló ferences barátok” a klauzúrában.
Az épület kápolnájában látható oltárkép központi alakja a karjait kitáró Krisztus, akinek szíve előtt hódolnak balról a ferences szerzetesek élén rendalapító Szent Ferenccel, míg jobbról pedig a munkájuk gyümölcsét Istennek felajánló magyar emberek. A kép baloldalán két keresztbe tett kar, a ferencesek címere, jobboldalon pedig Szabolcs vármegye címere látható. Készítője Z. Szalay Pál. Szintén Szalay készítette a kápolna két oldalfalát díszítő festményeket is. Az épület 1950-ben állami tulajdonba került. 1990 után az egyház visszavásárolta az önkormányzattól az államosított kolostorrészt, amelyben Főegyházmegyei Papi Szociális Otthont alakított ki.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. január 17. 12. o.)

Még több kép...

01. Ferences rendhaz tervrajz

 A ferences rendház tervrajza

02. Ferences rendhaz

 Ferences rendház

03. Nyiregyhaza ferences rendház

 A ferences rendház (korabeli képeslap)

04. Ferences rendház Belső részlet

 Ferences rendház, belső részlet (korabeli képeslap)

05. Nyiregyhaza Osvath Imre feszulet

Osváth Imre: Feszület 

06. Nyiregyhaza ferences rendhaz kapuzata

A ferences rendház barokk kapuzata Assisi Szent Ferenc szobrával 

07. Ferences rednhaz

 Osváth Imre: Mennybe fölvitt királynő

08. Ferences rendház Kápolna oltára

A ferences rendház kápolnájának oltára 

09. Nyiregyhaza ferences rendhaz oltarkep

 Z. Szalay Pál: A ferences rendház kápolnájának oltárképe

010. Szent Antal

Z. Szalay Pál: Szent Antal 

011. Szent Erzsébet

 Z. Szalay Pál: Szent Erzsébet

012. Szent Margit

 Z. Szalay Pál: Szent Margit

013. Boldog Gizella

 Z. Szalay Pál: Boldog Gizella

014. Szent István

 Z. Szalay Pál: Szent István

015. Szent Imre

 Z. Szalay Pál: Szent Imre

016. Szent László

Z. Szalay Pál: Szent László 

017. Kis Szent Teréz

Z. Szalay Pál: Kis Szent Teréz 

018. Szent József

 Z. Szalay Pál: Szent József

019. Máté és Márk apostolok

 Z. Szalay Pál: Máté és Márk apostolok

020. Lukács és János apostolok

Z. Szalay Pál: Lukács és János apostolok