// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A professzori iskola alapításának 210. évfordulójára

„Az 1806-dik év augusztus 20-dika gymnasiumunk alapításának napja”- írta Martinyi József főgimnáziumi tanár abban a dolgozatában, amelyben a professzori iskola majd félévszázados történetét ismertette. Miután Nyíregyháza evangélikusai az 1753-as évet követően megvetették lábukat a nyíri homokon, mezővárosi kiváltságot szereztek, templomot építettek és a földesuraiktól való megváltakozáson munkálkodtak, 1806-ban elérkezettnek látták az időt, hogy középfokú iskolát létesítsenek. E célból alapították a professzori iskolának nevezett „középtanodát”, amely „alapját vethette meg a magasabb, a tudományos kiképeztetésnek” és ahol a „serdültebb” ifjúságot „tiszta, józan, protestáns-szellemben” nevelik.
Az arra érdemes diákokat egy professzor tanította, aki az evangélikus teológiai akadémia vagy főiskola elvégzése mellett pedagógiai alapismeretekkel is rendelkezett. Az ő feladata volt, hogy egy-egy tanévben, a négy egymásra épülő évfolyamban 35–43 diákot osztatlan formában, egy tanteremben tanítson. Nagy óraszámban sajátították el a latint és cél volt még a magasabb általános műveltség megszerzése is. Ezek birtokában tölthettek be később vezető értelmiségi pályát a városban. A második év végén a kiemelkedően tehetséges tanulók felvételt nyertek a felvidéki evangélikus kollégiumokba is.
A professzori iskola épületének alapkövét 1807-ben tették le, amely az egyházközség tagjainak áldozatkészségéből, Sexty András mérnök tervei alapján épült fel. Az iskola egykori épülete látható azon az emléktáblán, amelyet 2003-ban lepleztek le a Luther-ház falán.
Egy 1849-ben megjelent osztrák rendelet, amelynek hatályát 1851-ben hazánk iskoláira is kiterjesztették, megszüntette azokat az elemi foknál magasabb iskolákat, amelyekben több évfolyam tanulóit összevontan, egyetlen osztályteremben, egyazon pedagógus tanítja. Így a professzori iskolában 1852-ben már nem indítottak első évfolyamot és 1854-ben a vezető professzor alkalmazását is megszüntették. Az algimnázium megnyitásáig, 1861-ig „fakultatív” keretek között azonban tovább folyt az oktatás.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. augusztus 19. 16. o.)

Professzori iskola

professzori iskola 02