// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„A nőnevelés ügyének diadalos napja”
A Leánykálvineum alapításának 90. évfordulójára 2.

A Leánykálvineum és a vele párhuzamosan felállított református polgári leányiskola nagyon sokat köszönhet Kiss Ferenc püspökladányi református lelkész, egyetemi tanár agitációjának. Az „árvák atyja” olyan segítőegyleteket hozott létre, amelyek menhelyeket, árvaházakat, szeretetotthonokat alapítottak betegek, testi és szellemi fogyatékosok, idősek és árván maradt gyermekek számára. Áldozatos munkája nyomán országszerte egyre szaporodtak a szeretetintézmények. Így nyílhatott meg a magyar reformátusság összefogásának és nagy áldozatkészségének eredményeként a nyíregyházi Leánykálvineum is. (A „Kálvineum” az eredetileg a református lelkészi fiú- és leányárvák ingyenes nevelésére szolgáló, később egyéb (árva) növendékeket is magába fogadó, internátussal egybekötött nevelőintézeteinek összefoglaló neve.)

Az ünnepélyes felavatását 1926. október 25-én a presbiterek országos gyűlésével kapcsolták össze, így azon az ország minden részéből egybegyűlt református lelkészek és világi férfiak is megjelentek, de megtisztelte jelenlétével Baltazár Dezső református püspök és kísérete, valamint a megyei és városi notabilitások is. Az ünnepség részeként Kiss Ferenc átadta az intézményt Dobay Sándorné igazgatónőnek, aki beszédében kifejtette, hogy „Lélekben egyszerre Mártákat és Máriákat akarnak nevelni a kálvineumi leányokból. Mártákat, akik dolgoznak, mert tudják, hogy a munka ad tartalmat az életnek. És Máriákat, akik oda tudnak omolni Jézus lábához.” Továbbá „olyan nőket fognak nevelni, akik nemcsak szavakban, hanem szívben és tettekben vallásosak, és akiknél nem szemforgató hivalkodás a vallásosság”.

A Leánykálvineum 1926 nyarán emelt épülete a Búza utca elején, a Bethlen Gábor utcai leányinternátussal közös telken található. A még ma is álló épületeken emléktáblák hirdetik, hogy azok egykor a református nőnevelés szolgálatában állottak, hiszen a Bethlen Gábor utcai épületben 1928-ban református tanítónőképző intézet és leánylíceum is megnyílt.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. december 20. 16. o.)

Kálvineum

A Kálvineum Búza utcai épülete

33