// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület alapításának 155. évfordulójára

A Takarékpénztár Egyesületet Nyíregyháza megnövekvő kereskedelme és pénzforgalmi igénye hívta életre. Az alapításában nagy szerep jutott Lónyay Menyhértnek, a későbbi pénzügyminiszternek majd miniszterelnöknek és Kovách Gerő ügyvédnek. Nekik sikerült 1862-ben meggyőzniük a város polgárait a pénzintézet szükségességéről. Az 1862. augusztus 17-én megalakuló Takarékpénztár Egyesület főigazgatójává Kovách Gerőt, míg Lónyayt pedig tiszteletbeli elnökké választotta. Jelentős szerep jutott még Kovács Lászlónak, aki előbb főkönyvvezetője majd 1876-tól haláláig, 1891-ig vezérigazgatója volt a Takarékpénztárnak.

A megye és a város első pénzintézete 1862. szeptember 24-én kezdte meg működését. Fokozatosan elnyerték a város lakosságának bizalmát, aminek köszönhetően már az első üzleti évben teljesíteni tudták Debrecen tanácsának 50 ezer forintos kölcsönigényét is! A nyereség egy részét jótékony célokra fordították, gyakran olvasni a Nyírvidék hasábjain adománytevőként a Takarékpénztár nevét. Az alapítás 25. évfordulóján egy 1000 forintos alapítványt is tettek Kovács László nevére, amelynek kamataiból a szegény sorsú gimnáziumi tanulók tanszerrel való ellátását támogatták.

Az alapítás 50. évfordulóját egy szép takarékpalota építésével tették emlékezetessé. Ezt megelőzőleg több helyen is béreltek helyiségeket, házakat. Legelőször a város bocsátott rendelkezésükre két szobát az akkori városháza épületében, majd 1881-ben szerezték meg azt a Kobilitz-féle telket, amelyre aztán majd 1912-ben felépítették székházukat. A telken addig több bolt sorakozott, amely nem volt éke a városnak, így nagyon időszerű volt azok lebontása. A székház terveit Hubert József budapesti műépítésszel készíttették el, aki az 1910-ben már épülő Széchenyi utcai Osztrák-Magyar Bankot is tervezte. A székházban korszerű bérlakások és üzlethelyiségek is helyet kaptak. Az épület ma az 1949-ben létrehozott Országos Takarékpénztár tulajdonában van.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. január 27. 16. o.)

Takarékpalota 01