// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Idvezlégy kegyelmes Szent László király!”

2017-ben emlékezünk Szent László király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulójára. Ebből az alkalomból a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kihirdette a Szent László Emlékévet. Ezekhez az évfordulókhoz mi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők hozzátehetjük még, hogy ugyancsak ebben az évben van a szabolcsi zsinat megtartásának 925. jubileuma is. Az Emlékév alkalmából érkezik városunkba nemzeti ereklyénk, Szent László hermája.

Ha az 1046-ban született lovagkirály nyíregyházi emlékeit keressük, akkor utunk elsőként a ferences rendháznak épült, 1938-ban felszentelt, ma Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonként működő Vasgyár utcai épület kápolnájába kell, hogy vezessen, ahol az Árpád-házi szentek freskóinak sorában ott találjuk Szent László királyét is. A kápolna két oldalfalát díszítő festmények alkotója Z. Szalay Pál festőművész-rajztanár.

Szent László ábrázolásra bukkanhatunk még a római katolikus társszékesegyházban, a Samassa József egri érsek által építtetett, 1904-ben felszentelt templomban is. A főoltár fülkéiben magyarországi szenteknek a szobrait, köztük Szent Lászlóét helyezték el. Kopits János alkotásán a szent „daliás alakja páncélban van ábrázolva, jobbjában szekercéjét, baljában a birodalmi almát tartva. Erőteljes, délceg alakja, erélyes állása, határozott tekintete, mint a lovagok díszét, a hit bajnokát, a gyöngéket védelmező hatalmas, szent királyt mutatja be”. Szent Lászlót választották az 1993-ban alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjéül is.

Mint ahogy a Királyi Katolikus Főgimnázium 1924-ben alapított cserkészcsapatának is a lovagkirály lett a névadója és az ő alakját hímezték az 1926. június 6-án megszentelt zászlójukra is. Az ünnepségen Énekes János így buzdította a jelenlévőket: „a magyar ifjúságnak szüksége van Szent László vezéri lobogójára, Magyarországnak szüksége van Szent László közbenjárására, a magyar seregeknek szüksége van Szent László csodálatos segítségére”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. június 23. 16. o.)

Szent László 1

Z. Szalay Pál: Szent László király

Szent László 2

Kopits János: Szent László király