// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

"Devictus vincit" - "A legyőzött győz"

A rendszerváltoztatással lehetőség nyílt az 1948-ban derékba tört demokrácia kiteljesítésére és a vörös csillag árnyékában elkövetett bűnök feltárására. A szovjet csapatok kivonulásával párhuzamosan megtisztították az utcákat, a tereket és a középületeket a pártállami rendszer jelképeitől. A városunkban is eltüntették Lenin szobrait, leemelték talapzatáról Szamuelyt és a múzeum raktáraiba száműzték a munkásmozgalom emléktábláit. Folyamatosan rehabilitálták a régi utcaneveket, így egy-egy utca már a sokadik névváltoztatáson esett keresztül. A szovjet és a román hősi emlékművek a helyükön maradtak, de felállították a város második világháborús áldozatainak az emlékművét és az Északi temetőben emlékjelet kaptak a hősi halált halt nyíregyházi katonák is.
Végre nyíltan lehetett beszélni és emlékezni a kommunista diktatúra áldozatairól is. Emléktáblával jelölték meg a Sóstói u. 4. sz. alatti volt püspöki palota épületét, ahol az ÁVH vizsgálati osztályt rendezett be, a pincében pedig börtönöket alakított ki. A táblát „az 1948 után ártatlanul meghurcolt emberek emlékére” állították. Szintén emléktábla idézi a Krúdy Szálló falán, hogy az ávósok itt tartották fogva 1953 és 1955 között „a közel egy évtizedes szovjet rabság után hazaengedett mintegy 3000 jogtalanul és ártatlanul elítélt magyar politikai foglyot”. November 2-án a temetőbe zarándokolhatunk a málenkij robotra elhurcoltak emlékművéhez, hogy fejet hajtsunk és gyertyát gyújtsunk a kényszermunkára besorozott és a Szovjetunióból soha haza nem tért honfitársaink emléke előtt. A kommunizmus bűne a „csehszlovák-magyar lakosságcsere” is, amelynek keretében sok ezer magyart telepítettek ki szülőföldjükről 1945–1948 között. Emlékezhetünk az 56-os forradalom mártírjainak emelt szobrok előtt is.
A napokban közadakozásból egy méltó emlékművet emeltek a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére. Az ötágú csillagon álló, gúzsba kötött férfi a pártház árnyékából üzeni, hogy „a legyőzött győz”. Nagy Lajos Imre szobrászművész alkotása előtt fennhangon kimondhatjuk az ünnepi megemlékezés szónokainak üzenetét: „Soha többé diktatúrát! Soha többé kommunizmust!”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. február 28. 16. o.)

Még több kép...

Nagy Lajos Imre: A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve

Nyiregyhaza Kommunista diktatura aldozatainak emlekmuve 02

Nyiregyhaza Kommunista diktatura aldozatainak emlekmuve

Nyíregyháza Nagy Lajos Imre kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve

Az egykori pártház épülete előtt leplezték le 2014. február 25-én
a Kommunista diktatúra áldozatainak emlékművét,
Nagy Lajos Imre szobrászművész alkotását.