// AdSense kód

200.

Amiről az utcák mesélnek…

„Én tehát önöket a törvény értelmében házastársaknak nyilvánítom!”

Ez a mondat elsőként 1895. október 1-jén hangzott el az ország azon településein, ahol házasságot kötöttek. Ez a dátum ugyanis a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. és az állami anyakönyvezést elrendelő 1894. évi XXXIII. törvénycikk életbe lépésének a napja. E naptól kezdve a születésekről és a halálozásokról az állam állította ki az anyakönyveket és érvényes házasságot kötni is csak polgári tisztviselő előtt lehetett.

Korábban az egyházak feladata volt a személyi adatnyilvántartás, amelyet hazánkban Pázmány Péter esztergomi érsek rendelt el 1625-ben. Innentől kezdve a plébániák kötelezően feljegyezték a területükön történő születéseket, bérmálásokat, házasságkötéseket és halálozásokat. Ezt a gyakorlatot a protestáns egyházak is követték, bár erre hivatalos felhatalmazást csak 1785-ben kaptak II. Józseftől. A fent említett törvények hosszú egyházpolitikai küzdelmek után, az egységesítés szándékával születtek meg, hiszen az elfogadásakor nyolc, vallási alapú házassági jog volt érvényben.

A Nyírvidék részletesen ismertette az új törvényeket, majd arról is beszámolt, hogy városunkban kik voltak az elsők, akik polgári tisztviselő előtt kötötték össze életüket. A városháza dísztermét jelölték ki a ceremónia helyéül, amely a nagyfokú érdeklődés miatt szűknek bizonyult. Főleg hölgyek voltak kíváncsiak e jeles eseményre, amelyen Bencs László polgármester fekete díszmagyarban jelent meg, mint aki a házasulandókat anyakönyvvezetőként összeadta. Amikor „délceg magas alakja” feltűnt, „a közönség nem állhatta meg, hogy hangos éljenzéssel ne adjon kifejezést annak a lelkesedésnek, amely ez ünnepélyes pillanatban lelkét betöltötte”. E nevezetes napon Paulay József, tartalékos honvédhadnagy, a Hazai Bank előkelő tisztviselője lépett házasságra Kovács Jolánnal, Kovács Ferenc városi házi pénztáros „szép és kedves leányával”. Az új házaspár ezt követően a násznéppel együtt az evangélikus templomba sietett, ahol Geduly Henrik adta rájuk az egyház áldását.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. szeptember 22. 16. o.)

Névadó ünnepség

Névadó ünnepség