// AdSense kód

EMLÉKOSZLOPOK, KOPJAFÁK

HÉDERVÁR

Gróf Khuen-Héderváry Károly kopjafája

01. khuen hedervary karoly kopjafaja

Gróf Khuen-Héderváry Károly (1888-1960) Magyarország főcserkésze volt 1923-tól 1942-ig.
A hédervári Fő utcán, a Boldogasszony kápolna előtti kertben 2003-ban kopjafát állítottak az egykori főcserkész emlékére.

02. k hedervari focserkesz 1930

Gróf Khuen-Héderváry Károly (1888-1960)

JÁK

Cserkész emlékoszlop

08. Jáki cserkészoszlop

(Az archív felvételt Udvardi Balázs bocsátotta a rendelkezésemre, köszönöm szépen.
Forrás)
(A kép forrása: Dezső Lipót: Az én szülőföldem. Két szentgotthárdi fiú barangolása Vasmegyében.)

"Kerületünknek (III. kerület) a díszzászló mellett másik, ma is meglévő legrégibb emléktárgya a jáki cserkészoszlop. Az oszlop eredetéről mást mond a legenda és mást a történelemkutatás. Az előbbi szerint az ördög maga hozta ide az oszlopot, mivel nagyon dühítette a szép templom, s a folyamatosan csodájára járó hívők buzgó imádsága. Elhatározta hát, hogy a fiatal, elsőmisés papot agyonsújtja vele. Elkésett azonban, mert mire ideért, a misének vége lett. Tehetetlen dühében aztán kettétörte az oszlopot, s oly erővel vágta a földbe, hogy mind a két darab mélyen befúródott. A valószerűbb azonban az, hogy a templom építésekor hozták ide az oszlopokat az ősi Savaria romjaiból, ám a templomépítő mesterek mégsem használták fel. Így, mint két kapuoszlopot leásták a templomdomb északi oldalának aljába, ahol valamikor a templom erődfala is húzódott. A Kerület 10 éves jubileuma alkalmából aztán új szerepet kapott, de erről szóljon az oszlopfelirat:

03. jaki kopjafa

A magyar cserkészmozgalom 1948-ban történt betiltása után - akkor hivatalosan az Úttörő Szövetségbe olvadt be -, a cserkész vonatkozású emlékek nagyrészt lerombolásra, eltüntetésre kerültek. A Jákon felállított cserkészoszlop azon kevesek közé tartozik, ami megmaradt. Valószínű annak köszönhetően, hogy felirata az időjárás hatására megkopott, bepiszkolódott és csak annak vált ismertté, aki tudta, hogy az oszlop milyen emléket takar. Ha arra is kíváncsi volt, mi a felvésett szöveg, betűnként lehetett csak kitapogatni az egyes betűket. 1989-ben Jákon cserkészcsapat alakult, az 53. számú Szt. György Csapat. Ennek Fenntartó Testülete dr. Rátkay László plébános kezdeményezésére elhatározta az oszlop felújítását és áthelyezését. Az oszlop megtisztítását, újravésését és az áthelyezést is Csinger Péter szombathelyi kőfaragómester végezte, áldozatos és lelkes munkával. 1990. június 24-én az első oszlopavatás után 60 évvel ünnepélyes keretek között, többszáz fiatal és öreg cserkész jelenlétében újra régi szépségében áldotta meg az oszlopot Nagy Károly cserkésztiszt és a helyi plébános."
(Forrás: Jubileumi emlékkönyv. Magyar Cserkészszövetség III. Kerület. Szombathely. 1995. Szerkesztette: Péntek Tibor. 17-18. oldal)

09. Jáki cserkészek

"A sok százéves és hires jáki templom tövében tesznek fogadalmat a cserkészek"
1920. augusztus 8-án. 
(Az archív felvételt Udvardi Balázs bocsátotta a rendelkezésemre, köszönöm szépen.)

48. sz. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapat
49. sz. Berzsenyi Cserkészcsapat szombathelyi Fiúkereskedelmi Iskola
50. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat Premontrei Gimnázium
51. sz. Figyelős Cserkészcsapat szombathelyi Állami Főreáliskola 30 fős
52. sz. Attila Cserkészcsapat
(Forrás: A mi tíz évünk 1920- 1930. Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetség Jubileumi emlékkönyve.)

NYÍREGYHÁZA

Cserkész emlékoszlop

04. nyiregyhaza cserkesz emlekoszlop

Szabolcs vármegye első cserkészcsapata a nyíregyházi Evangélikus Főgimnáziumban bontotta ki zászlaját 1914-ben. 2004 nyarán a megye cserkészcsapatait tömörítő XI. Cserkészkerület egy jubileumi nagytáborral emlékezett a megye első cserkészcsapatának megalakítására. Az Északi temetőben található emlékoszlopot 2004. július 17-én Tarnai Ottó, a kerület elnöke leplezte le, majd megszentelték az egyházak képviselői. Az emlékoszlopot B. Orosz István készítette.

ÓZD

Cserkész kopjafa

05. ozd

A 22. sz. Vas cserkészcsapat Széplaki Béla ny. tanár, cserkész st. és Araczky György egykori kohászati dolgozó, cserkész st. kezdeményezésére 2003-ban kopjafát emeltek az ózdi és Ózd környéki cserkészek emlékére a Gyári-temetőben.
(Forrás)

SIKLÓS

Cserkész kopjafa

06. siklos

A siklósi vár kapujától jobbra látható kopjafát a siklósi cserkészcsapat állította 2003. szeptember 28-án. A kopjafa szimbólumai felülről lefelé: a Nap látható a legtetején, alatta a három vékonyabb rész a három évszázadra utal. Alatta a Föld, majd a kereszt, amely a kereszténységet szimbolizálja, erre épül a világ. Ez alatt pedig a nyakrész található. A kopjafa alján 4 évszám látható: 1703: a Rákóczi szabadságharc kezdete; 1923: a siklósi Kapisztrán János cserkészcsapat megalakulása; 1933: IV. világjamboree (Gödöllő); 2003: az állítás éve.
(Forrás)

UDVARD

A 28. sz. Kaszap István cserkészcsapat emlékoszlopa

07. 28 kaszap istvan cserkeszcsapat udvard emlekoszlop

Udvard község Szlovákiában, Érsekújvártól 9 km-re keletre a Zsitva bal partján fekszik, a Kisalföld északkeleti peremén. A településen 1993. május 8-án alakult meg a 28. sz. Kaszap István cserkészcsapat. Az alapítás 10. évfordulójának alkalmából, 2003. május 10-én emlékoszlopot avattak. A hálaadó szentmise után a templomkertben Hodek Anita csapatparancsnok beszédét követően Kálazi József polgármester és Tóth László esperes-plébános leplezte le az emlékoszlopot, amelyet Szatmár Tibor készített. A leleplezés után a csapat tagjai egy-egy szikladarabot helyeztek el a kopjafa köré, ezzel is jelképezve, hogy jövőjét, hitét sziklaalapokra építi. A kopjafát Dr. mons. Beer Miklós Budapest-Esztergom főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg. A templomkertben az ünnepséget koszorúzás zárta. Forrás: a csapat honlapján a csapattörténet menüpontban, a 2003-as év alatt olvashatunk beszámolót a szép ünnepségről, és fotók is megtekinthetők.