// AdSense kód

KÖSZÖNTŐ

emlekjeles2

A Cserkész netMÚZEUM©-ot a cserkészet és a történelem iránti szeretetem hozta létre, így elsősorban azok számára készült, akiket érdekel a cserkésztörténelem, akik vonzódnak a cserkészmúltunk kutatása iránt.

Első körben a honlap segítségével a Kárpát-medence magyar vonatkozású cserkész emlékhelyeit- és jeleit szeretném bemutatni, vagyis azokat a szobrokat, emléktáblákat, emlékoszlopokat és kopjafákat, amelyekkel a magyar cserkésztörténelem valamely alakjának vagy eseményének állítottak emléket.

Ehhez kérem minden Kedves Látogató segítségét, akiket egy közös kutatásra hívok, hogy ez a gyűjtemény minél teljesebb legyen. Ha ismer a lakóhelyén, vagy a tágabb környezetében ilyen emlékjelet, akkor kérem, vegye fel velem a kapcsolatot, írjon e-mailt. Az emlékjel bemutatásához a következő adatokra van szükségem:
1. kinek vagy mely eseménynek állít emléket
2. az emlékjel esetleges készítője
3. helye
4. leleplezési ideje
5. jellege (pl. bronzszobor, márványtábla stb.)
6. ha van, akkor a pontos felirata.
Természetesen az emlékjelről készült fotó is nagy segítség lenne. Az így beküldött adatokat és fotókat a honlapon teszem közkinccsé.

A Cserkész netMÚZEUM© másik fontos célja olyan dokumentumok (újságcikkek, korabeli naplók, tanulmányok, fotók stb.) közzététele, amelyeket a cserkészetről írtak. Reményeim szerint ebben a rovatban olyan írásokat szeretnék bemutatni, amelyeket a könyvtárak és levéltárak mélyéről vagy mikrofilmek kockáiról bukkantak elő.

Az életrajzi lexikonban olyan cserkészvezetők portréit szeretném közreadni, akik (elsősorban) 1948 előtt a csapatok élén álltak mint parancsnokok, vagy a cserkészkerületekben és az országos szövetségben töltöttek be fontos szerepet.

Jó barangolást és hasznos időtöltést kívánok a Cserkész netMÚZEUMban!