// AdSense kód

SÍREMLÉKEK 

Debreczeni Ferenc síremléke

Debreczeni Ferenc a IX. Cserkészkerület ügyvezető elnöke volt. 1931 pünkösdjén a kerület cserkészei nagyszabású együttes táborozással ünnepelték a kerület fennállásának 10 éves évfordulóját. Sajnos az 1200 cserkész ünneplésébe nagy szomorúság is vegyült, hiszen a kerületi ünnep megszervezője autóbaleset áldozata lett. Debreczeni "még leborulhatott Isten előtt nagy hálaadással a verőfényes pünkösdi reggelen. Még felvonult 1200 cserkésze élén a debreceni városháza elé tisztességadásra, de a diadalmas jubileumi ünnep áldott gyümölcsét már nem élvezhette, az ünnepséget záró tábortűznél már nem mondhatta el leírt beszédét. Ott már róla emlékeztek meg: a megdicsőült hű vezetőről". (Magyar Cserkész, 1931. június. 174. o.)

Debreczeni Ferenc

Debreczeni Ferenc síremlékét 1934. október 14-én avatták fel a debreceni temetőben. A síremléket Csanak József cserkésztiszt készítette.

Gróf Teleki Pál sírja

Gróf Teleki Pál, az első magyar főcserkész sírjához a máriabesnyői kegytemplom melletti gyalogút vezet. Síremléke egyszerű fakereszt, melynek ágaiból cserkészliliomok nőnek ki.
A cserkészek lilioma látható az emléktábláján is, melynek felirata hirdeti:

"DOLGOZOTT A CSERKÉSZETÉRT
ÉS ÉLETÉT ADTA
A MAGYAR NÉP BECSÜLETÉÉRT"

Báró Buttler Sándor sírja

Báró Buttler Sándor (1865-1942) cserkészliliomos síremléke a nyíregyházi Északi temetőben található.

Sík Sándor síremléke

Sík Sándor első síremléke (tervezte Perczel Dénes, kivitelezte Vénusz Gyula kőfaragó mester és Kis Sándorné Lesenyei Márta szobrászművész, a korpusz alkotója) a Farkasréti temetőben volt.
1980-ban a sírt fölszámolták és Sík Sándor hamvait a Kerepesi temetőbe szállították.

Sík Sándor második sírhelye a Fiumei úti sírkert újabb piarista sírboltjában található.

(Forrás: Sík Sándor Virtuális Emlékszoba)

Sinkovits Imre síremléke

Sinkovits Imre síremléke az Óbudai temetőben található (5-1-55/56).
A Kampfl József szobrászművész által készített síremléket 2003. szeptember 21-én Kozma Imre atya szentelte fel.
(Ajánló)

Dr. Szkladányi László síremléke

Dr. Szkladányi László (életrajza az emléktáblájának bemutatásánál olvasható) síremléke a mohácsi katolikus temető 12. parcellájában található.
(A fotót Kuti Ferencnek, az 1604. sz. II. Lajos cserkészcsapat parancsnokának köszönöm.)

Zimmermann György síremléke

(Fotó: Ocsovai András)

Budapest, Kerepesi temető: 35. parcella 1. sor. 41 sír. "A  négyzet alakú kőtömbön lévő kősziklából kiemelkedő vaskos kőkereszt előtt bal lábával előrelépő cserkészruhás szobor, bal kezében cserkészkalappal, jobb kezében combjára helyezett kürttel. Felirata: "Zimmermann György 1914-1930". Meghalt: 1930. szeptember 7-én. A közkedvelt "Zimi" a 2. sz. BKG cserkészcsapat őrsvezetője volt. A síremlék Berán Lajos szobrászművész alkotása. A sírban még édesanyja dr. Zimmermann Lajosné, sz. Laszlovszky Anna, 1889 - 1937. fekszik."

Tarnai Ottó síremléke

Tarnai Ottó síremléke a nyíregyházi Északi temetőben található.