// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Az aradi vértanúk emléknapján

Az aradi vértanúk kivégzésének emlékét tizennyolc éven át csak titokban lehetett ápolni. Az osztrákokkal való kiegyezés kellett ahhoz, hogy már szabadon és egyre bátrabban szervezzék a méltóságteljes megemlékezéseket. Így tett városunkban az evangélikus és a református egyház is 1867. október 27-én.

A két protestáns hitfelekezet hívására honvédek és polgárok sokasága gyülekezett a városháza előtti téren azon a vasárnapi napon. Az emlékezők Kralovánszky Gyula honvédszázados vezérletével, harangszó kíséretében az evangélikus templomba indultak. A menet élén fekete lobogót vitt egy honvéd, akit 12 gyászba öltözött, kardos társa követett. A templom előtt fehér ruhában, gyászba öltözve 13 honleány csatlakozott hozzájuk zöld koszorúkkal a kezükben. Így vonultak be a templomba az egyszerű ravatal köré. A feketével bevont oltárra a vértanúk gyászkeretes arcképeit helyezték, de gyászba borították a szószéket is. Szénfy Gyula evangélikus tanító vezényletével a férfikar egy erre az alkalomra betanult szent éneket adott elő orgonakísérettel. Ezt követően Bartholomaeidesz János főesperes, evangélikus lelkész lépett az oltár elé. Egy rövid beszéddel idézte az aradi tizenhármak emlékét és imába foglalta nevüket. Beszéde alatt, amikor az egyes vértanúk neveit említette, akkor a honleányok a kezükben lévő koszorút a koporsóra helyezték. Ezután ének következett, majd Gyöngyössy Sámuel helybeli református lelkész szólt az emlékező gyülekezethez. „A ritka nagy számmal egybegyűlt közönség a szónoklat végeztével a Szózat éneklése közben, ünnepélyes komolysággal s a rendkívüli meghatottság okozta megindulással könnyezve hagyta el az Isten házát.” A perselyadományokat az aradi vértanúk emlékszobrára ajánlották fel.

Az első nyíregyházi emlékezés hagyományát idézte fel a Városvédő Egyesület 1999-ben, amikor ahhoz hasonló módon szervezte meg az ünnepi megemlékezést. A zászlóbehozatalt követően a 13 vértanú kivégzésének sorrendjében katonatisztek és diáklányok egy-egy szál virágot helyeztek el a templom oltárán az aradi vértanúk neveinek elhangzása mellett.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. október 6. 16. o.)

Aradi vertanuk