// AdSense kód

Jó helyen jártok :)

Keressétek meg a megyeháza falán lévő emléktáblát és válaszoljatok a kérdésekre. Segít az itt olvasható leírás:

Amiről az utcák mesélnek…

75 éve búcsúztatták a Don-kanyarba induló honvédeket

A magyar királyi 12. honvéd gyalogezredet 1920 tavaszán kezdték el szervezni a volt magyar királyi munkácsi 11. és szatmári 12. honvéd gyalogezredek utódjaként. Az ezredet először a Honvéd utcai volt honvéd huszárlaktanyába, majd 1929-ben a Kállói úti Damjanich laktanyába helyezték el. 1930. március 1-től a honvédség alakulatainak nevet is adtak, ettől kezdve viselte a nyíregyházi 12. gyalogezred II. Rákóczi Ferencét. A Nyíregyházán és Nyírbátorban állomásozott m. kir. II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred katonáit 1942 őszén a Don-kanyarba vezényelték a magyar királyi honvédség 2. hadseregének a felváltására. A tartalékosok behívásával hadilétszámra emelt ezredet 1942. október 13-án búcsúztatta a város lakossága.
A város háziezrede az akkori Bessenyei téren, a Hősök szobra előtt, a lobogódíszbe öltöztetett megyeháza felé tekintve sorakozott fel. A tér megtelt az érdeklődők sokaságával, a vármegye és a város reprezentánsaival, az egyházak és egyesületek képviselőivel. „Érezni lehet, hogy az egész város elküldötte szívét és ezt terítette látatlanul is drága szőnyegként a honvédek lábai elé”. Az ünnepség a hadba induló ezred parancsnokának, vitéz Kozma Zoltán ezredesnek a jelentésével vette kezdetét. A Himnusz és a Rákóczi-induló elhangzását követően a honvédek esküt tettek „hűségre, engedelmességre, harcok vitéz vívására, belső és külső ellenség ellen való elszánt küzdelemre”. Az eskütétel után elmondták a Magyar Hiszekegyet, majd ima következett. Ezután Szohor Pálné ezredzászlóanya csokrot tűzött a honvédezred zászlajára, majd Szohor Pál polgármester a város nevében búcsúzott a katonáktól: „Él lelkünkben az a biztos tudat, hogy zászlótok fehér selyméhez méltóan dicsőséggel küzdötök és harcotok nyomán szebb, boldogabb magyar jövő sarjad”.
Sajnos nem így történt… A hadilétszámmal, közel 4500 fővel indult 12. honvéd gyalogezred 21 tiszttel és 714 katonával tért vissza Nyíregyházára 1943. május 3-án. A hadba indulók és az elesettek emlékét egy-egy emléktábla őrzi a megyeháza falán.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. október 13. 16. o.)

Don kanyarba indulok