// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Luther Márton nyíregyházi emlékezete 3.

Luther Márton emlékét tér és utca is őrzi városunkban. Az evangélikus templom előtti terület első elnevezését az ott található templomról kapta: Templom-sor (1840). Tér-jellege később alakulhatott ki, így a város képviselő-testülete 1890-ben Templom térre módosította elnevezését. Ez volt egészen 1910-ig, amikor Luther lett a tér névadója. 1954-ben a kozák lovas szobrát megrendelő Malinovszkij marsallról nevezték át. A névváltoztatás nem talált kedvező fogadtatásra a lakosság körében, így azt 1962-ben Felszabadulás térre változtatták, mígnem 1988-ban visszakapta és ma is őrzi régi nevét.

A mai Luther utcának is több elnevezése ismert. Először a csabai betelepülőkről nevezték el, majd Debreceni utca volt a neve. 1900-ban az evangélikus elemi iskoláról Iskola utcára keresztelték, majd 1910-ben Lutherről nevezték el. 1945 után az utca is, akárcsak a tér előbb Malinovszkij nevét viselte, majd Felszabadulás útja volt. A rendszerváltozást követően újra Luther a névadó, ahogyan erről az utca elején található, 2003-ban leleplezett névtábla is tanúskodik Luther bronzba öntött arcképével, Németh Erika szobrászművész alkotásával (képünkön).

Ha az utcákon maradunk, akkor említésre méltó a nagytemplom közelében felépített és Lutherről elnevezett ház. Az evangélikus egyház vezetősége 1927 decemberében jelezte a városnak, hogy saját telkein emeletes bérházat kíván építeni. December 27-én Nagy Elek városi főmérnök az engedély megadását javasolta a képviselő-testületnek. 1928. március 6-án bontási engedélyt kértek a telek épületeire, majd Kotsis Iván műegyetemi tanár tervei szerint és Adorján János helyi építész vezetésével elkezdődött az építkezés. A ház példás gyorsasággal elkészült, hiszen még ez év október 25-én kérték a várostól a lakhatási engedélyt, és az első lakók már november elsején be is költöztek. Ebben az épületben rendezte be püspöki hivatalát Geduly Henrik.

Napjainkban a Luther-ház mellett az Iskola utcai kollégium is őrzi a nagy reformátor nevét.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. november 3. 16. o.)

Luther utca

Németh Erika: Luther utca (2003)