Amiről az utcák mesélnek…

Luther Márton nyíregyházi emlékezete 3.

Luther Márton emlékét tér és utca is őrzi városunkban. Az evangélikus templom előtti terület első elnevezését az ott található templomról kapta: Templom-sor (1840). Tér-jellege később alakulhatott ki, így a város képviselő-testülete 1890-ben Templom térre módosította elnevezését. Ez volt egészen 1910-ig, amikor Luther lett a tér névadója. 1954-ben a kozák lovas szobrát megrendelő Malinovszkij marsallról nevezték át. A névváltoztatás nem talált kedvező fogadtatásra a lakosság körében, így azt 1962-ben Felszabadulás térre változtatták, mígnem 1988-ban visszakapta és ma is őrzi régi nevét.

A mai Luther utcának is több elnevezése ismert. Először a csabai betelepülőkről nevezték el, majd Debreceni utca volt a neve. 1900-ban az evangélikus elemi iskoláról Iskola utcára keresztelték, majd 1910-ben Lutherről nevezték el. 1945 után az utca is, akárcsak a tér előbb Malinovszkij nevét viselte, majd Felszabadulás útja volt. A rendszerváltozást követően újra Luther a névadó, ahogyan erről az utca elején található, 2003-ban leleplezett névtábla is tanúskodik Luther bronzba öntött arcképével, Németh Erika szobrászművész alkotásával (képünkön).

Ha az utcákon maradunk, akkor említésre méltó a nagytemplom közelében felépített és Lutherről elnevezett ház. Az evangélikus egyház vezetősége 1927 decemberében jelezte a városnak, hogy saját telkein emeletes bérházat kíván építeni. December 27-én Nagy Elek városi főmérnök az engedély megadását javasolta a képviselő-testületnek. 1928. március 6-án bontási engedélyt kértek a telek épületeire, majd Kotsis Iván műegyetemi tanár tervei szerint és Adorján János helyi építész vezetésével elkezdődött az építkezés. A ház példás gyorsasággal elkészült, hiszen még ez év október 25-én kérték a várostól a lakhatási engedélyt, és az első lakók már november elsején be is költöztek. Ebben az épületben rendezte be püspöki hivatalát Geduly Henrik.

Napjainkban a Luther-ház mellett az Iskola utcai kollégium is őrzi a nagy reformátor nevét.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017. november 3. 16. o.)

Luther utca

Németh Erika: Luther utca (2003)