// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

Inczédy György emlékezete

A nagykörúton található Inczédy sor városunk első polgármesterének nevét őrzi. Nagyváradi Inczédy György 1783-ban született Bujon, ahol a családnak voltak birtokai. Ügyvédként kapcsolódott be Nyíregyháza közéletébe és nagy szerepet vállalt az 1824. évi örökváltság előkészítésében és az 1837-es városi privilégium megszerzésében. Érdemeire való tekintettel 1838. február 13-án polgármesterré választották. Hivatali ideje alatt megerősítette a város tűz-és közbiztonságát, elkezdődött a belváros rendezése, megtörtént a volt földesúri földek haszonbérbe adása. 1841-ben újraválasztották, de ő fáradtságra hivatkozott és lemondott. 1847-ben megválasztották táblabírónak. 1854. október 14-én hunyt el. Az egykori Felső temetőben helyezték örök nyugalomra, 1909-ben innen exhumálták át az Északi temetőbe, ahol a 4. parcellában ma is olvasható neve a családi síremléken.
1971-ben a város akkori elöljárói a városháza főbejáratánál elhelyezett márványtáblával tisztelegtek emléke előtt. A városban még egy szakközépiskola és 2006-tól a város közgyűlése által alapított életműdíj viseli a nevét. A díj annak a Nyíregyházán született, vagy hosszabb ideje a városban élő, dolgozó, illetve nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely területén maradandót alkotott, kiemelkedő szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.
A mai Inczédy sor egyik nevezetes épülete volt az Inczédy-ház. A telket a rajta 1787 óta álló késő-barokk, tornácos házzal 1790-ben a város magisztrátusa az evangélikus egyháznak adományozta. Schulek János lelkészről eredetileg Schulek-kertnek hívták. Schulek Tessedik Sámuel hatására gyümölcsöst telepített ide. A házat 1824-ben Inczédy György vásárolta meg. Az épületet 1964-ben törölték a védett épületek listájáról, 1969-ben pedig elrendelték bontását, mivel akadályozta a tervezett körút kiépítését. Bontása hosszas vita és tiltakozás ellenére 1973-ban meg is történt. 1978-ban emléktáblával jelölték meg a ház helyét.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. március 7. 16. o.)

Még több kép...

Inczedy siremlek

 Inczédy György és leszármazottainak síremléke az Északi temetőben

Nyiregyhaza Inczedy Gyorgy emlektabla

Inczédy György emléktáblája a városháza bejáratánál 
(Az emléktáblán tévesen szerepel a születési dátum. A helyes évszám: 1783.)

Nyiregyhaza inczedy haz 01

 A lebontott Inczédy-ház az utcafront felől

Nyiregyhaza inczedy haz 02

 Az Inczédy-ház az udvarról

Nyiregyhaza Inczedy emlektabla

Az Inczédy-ház emléktáblája