// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Egy dinasztia a gyógyszerészet szolgálatában

Ma a Szabolcs Szálló épülete található azon a helyen, ahol egykor az Arany Sas Patika állt, amelyet három generáción át a Szopkó család vezetett. Ez a patika volt a megyében az első, sőt az országban is az elsők között jött létre!

A patika eredetileg a Takarékpalota helyén állt, később tették át székhelyét a Vay Ádám u. 3. sz. (ma Dózsa Gy. u. 1.) alá. Az egykori tulajdonosai közül érdemes megemlíteni Kobylitz Dánielt, aki a város egyik leggazdagabb polgárának számított és az 1838-ban megalakult városi vezető testületnek is tagja volt. Ő volt az, aki az 1831-es kolerajárvány hírét meghozta a városba. A Szopkó család tulajdonába 1878-ban került a patika, amikor azt a Felvidékről városunkba költöző Szopkó Alfréd megvásárolta. Amikor 1902-ben meghalt, a család gyászában osztozott a megye, a város és az evangélikus egyház is. A gimnázium évkönyvében így foglalták össze érdemeit: „Szopkó Alfréd helyi társadalmunknak minden szépért és jóért lelkesülő tagja volt. Október 28-ikán benne evangéliumi egyházunk egyik hű és buzgó fiát vesztette el, főgimnáziumunk pedig pénztárnokát, ki 20 éven keresztül lankadatlan buzgalommal, becsületességgel és hűséggel kezelte a tanintézet vagyonát, miért is emléke, érdemei s áldozatkészsége elévülhetetlenek lesznek iskolánk évlapjain”.

Az „Arany sashoz” címzett „gyógytár” vezetését a fia, Szopkó Dezső vette át, aki 1872. augusztus 9-én, Szepesolasziban született és a nyíregyházi evangélikus főgimnáziumban érettségizett 1890-ben. Budapesten Doctor et Magister Pharmaciae diplomát szerzett 1893-ban, amely feljogosította a patika önálló vezetésére. Kiskunhalasról patikáriusi tapasztalatokkal tért haza, hogy 1903-tól harminc éven át a patika élén állva szolgálja nem csak a betegeket, hanem városát és evangélikus egyházát is. Apja nyomdokain haladva ő is igyekezett saját készítményeivel növelni patikája hírnevét, ilyen volt a Venus krém és szappan. 1933. november 6-án hunyt el. „A kapott örökséget nemcsak híven megőrizte, hanem tovább fejlesztve hagyta örökül” Dezső fiára, aki az 1950-es államosításig vezette e nagyhírű patikát.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2017.december 8. 16. o.)

arany sas patika

Az Arany Sas Patika a 20. század elején

Szopkó Alfréd

Szopkó Alfréd

szopkó dezső

Dr. Szopkó Dezső

Hirdetes

Hirdetés a Nyírvidék lapjain