// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

"Hozzon egy szál virágot!"

1992 óta ezzel a szlogennel hívja a Városvédő Egyesület a város polgárait az Északi temetőbe, hogy megemlékezésük részeként helyezzék el virágjaikat az 1848-as sírkertben. A sírkertet 1990-ben kezdték kialakítani, amikor a megszüntetett Déli temetőből áthelyezték Szénfy Gyula 1848-as nemzetőr sírkövét.
A forradalom 150. évfordulója alkalmából az Északi temetőben található 1848-as személyek sírjait exhumálták és helyezték át a sírkertbe, megmentve ezzel azokat a felszámolástól. Így került Szénfy sírja mellé a Kralovánszky család, Fekete János és Kéri Horváth Pál síremléke. Ugyanebben az évben egy gránit obeliszket emeltek a nyíregyházi honvédek és nemzetőrök tiszteletére. A sírkert később Szakady Adolf, Haczell Antal, Krajnák János és Greksa Ignácz síremlékeivel gyarapodott. Nem a sírkert része, hanem eredeti helyén található Várallyay József gazdatiszt síremléke, aki a szabadságharcban vörössipkás honvéd hadnagyként teljesített szolgálatot.
1999-ben, az 1848-as sírkertben történt megemlékezés után a résztvevők a Dózsa Gy. u. 14. sz. ház elé vonultak, ahol újra elhelyezték Irányi Dániel emléktábláját (az 1969-ben felavatott táblát az épület elbontásakor leszedték) és leleplezték Meskó László házának az emléktábláját. A házat az tette nevezetessé, hogy itt halt meg 1892. november 2-án Irányi Dániel, a márciusi ifjak egyike. Irányit a nyíregyházi Meskó családhoz rokoni szálak fűzték. Életének utolsó évtizedében rendszeresen vendégeskedett a szabolcsi megyeszékhelyen. 1892 szeptemberének végén már betegen érkezett Meskó László városi tiszti főügyész házába, és hiába ápolták gondosan, az idős szervezetet legyűrte a kór. A gyászhír nyomán a Meskó-házban felállított ravatalához sereglettek párthívei, tisztelői. A kilencvenesztendős Kossuth részvétnyilvánítását a következő mondattal fejezte be: „Itt hagytál bajtárs – követlek. Kossuth”.
A város utca- és térelnevezései a következő 48’-as személyek emlékét őrzi: Bem József, Damjanich János, Gábor Áron, Görgey Artúr, Kiss Ernő, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Vécsey Károly. Őrizzük ma is emléküket kegyelettel!

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. március 14. 16. o.)

Még több kép...

Nyiregyhaza Szenfy 01

Szénfy Gyula síremlékének az áthelyezésével vetették meg 
a '48-as sírkert alapjait 1990-ben. 
A síremlék két oldalán a 285. sz. Szent László cserkészcsapat tagjai 
adnak díszőrséget Paál István és Tarnai Ottó vezetésével.

Nyiregyhaza szenfy 02

Szénfy Gyula síremléke 1990-ben.