// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A Gazdák Otthona

Egy rövid hír adta tudtul a Nyírvidékben, hogy 1903 szeptemberében a Nyíregyházi Gazdaszövetség alapszabályát a földművelésügyi miniszter jóváhagyta. Decemberben megalakult a tisztikar is: elnökül a gazdák körében nagy tiszteletnek örvendő Paulusz Mártont, míg alelnökökké ifj. Henzsely Andrást és Szmolár Pált, pénztárossá pedig Márföldi Istvánt választották. Paulusz Márton évtizedeken át tagja volt a városi képviselő-testületnek, a vármegye törvényhatóságának, 1922-ben a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara alelnöki tisztségének ellátásával bízták meg, míg 1925-ben a kormányzó kir. gazdasági tanácsossá nevezte ki.

A gazdákat összefogó és érdekeit is képviselő szövetség 1908-ban a várostól kedvezményes áron, 8035 koronáért telket vásárolt a Szentmihályi (ma: Bethlen G.) utcában. A Gazdák Otthona elnevezésű, közösségi célokat is szolgáló épületet a Szuchy testvérek, József és János tervezték, valamint a felépítésük is az ő nevükhöz fűződik, mint ahogy akkoriban több nyíregyházi épületé is (pl. a Körte utcai óvoda, a Benczúr téri szabadkőműves székház, a Kálvin téri Liptay-ház). Az építkezéshez 1908 őszén kezdtek hozzá és a következő év tavaszán már át is adták rendeltetésének a tekintélyes megjelenésű, de szerényen díszített épületet.

Itt rendezte be a Gazdaszövetség a hivatalos helyiségeit, ahol pl. az év eleji cselédszerződtetések is történtek, de itt találtak méltó helyet a hétvégi közösségi összejöveteleiknek, valamint a báloknak, sőt nevezetes lakodalmak színhelyéül is szolgált. A tirpák gazdák Bethlen G. u. 24. sz. alatti otthona 1949-ben a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szervezetének, majd az utód szakszervezeteknek a tulajdonába és kezelésébe került. Azóta működött itt művelődési ház mozival, szálloda, ma pedig bérleményként egy szórakozóhelynek ad helyet.

A tirpák gazdák utódai a 2000-es évek elején mozgalmat indítottak a jogos tulajdonuk visszaszerzéséért, mindmáig hiába…

Gazdák Köre

Gazdák Otthona
(Épült 1908-1909-ben.)

2018.03.30

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. 03. 30. 16. o.)