// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

Egy "becsületes emberről" elnevezett tér

Az 1848-as forradalomra való emlékezés jegyében meg kell említenünk még Hatzel Márton nevét, aki ebben az időben a város polgármesteri tisztségét töltötte be. Nevét a szikszói anyakönyv Haczell-ként rögzítette és születése dátumául 1802. február 14. napját adta meg. Atyja birtokának átvételére érkezett és telepedett le városunkban 1848 áprilisában és május 23-án már polgármesterré, június 15-én pedig az első népképviseleti országgyűlés követévé választották. 1848 októberében a Honvédelmi Bizottmány Beöthy Ödön kormánybiztos alá rendelte. Részt vett a péterváradi vár magyar kézben való megtartásában, az újvidéki lázongók lecsillapításában. December 9-én Kossuth Beöthy utódaként teljhatalmú kormánybiztossá nevezte ki.
1849 októberében letartóztatták. 1850 áprilisában felvilágosítást kértek jelleme és érzelmei felől. A városi tanács válasza egyértelmű: „Hatzel becsületes ember”. Kötél általi halálra ítélték, amelyet hatévi várfogságra változtattak. 1856-ban szabadult és 1858. szeptember 10-én hunyt el.
A tér testvére, Antal nevét is őrzi, aki már 1824-től tagja volt a nyíregyházi tanácsnak. Ő is javasolta, hogy öccsét, Mártont válasszák meg polgármesternek. Az 1850. január 29-én összehívott gyűlésen a császári biztos a város élére nevezte ki. 1854-ig töltötte be ezt a tisztséget. A Hatzel-testvérek nevét már az 1890-es évektől tér őrzi, emléküket pedig 1969-től egy emléktábla hirdeti.
A tér neve sokáig egybeforrt az „ócskapiaccal”. A piacot 1895-ben nyitották meg először és a látogatottsága miatt örök életet jósoltak neki. Idővel azonban a zöldség-, gyümölcs- és élelmiszerárusokat kiszorították a használt ruhákat árulók. A lakók kérésére azonban újra megnyitották a piacot, az „ócskapiacot” pedig áthelyezték a Szegényház térre. Az új piacot dr. Bencs Kálmán polgármester nyitotta meg 1925. május 5-én. Ekkor a Bessenyei téri piac mellett ez volt a város második legnagyobb piaca. Idővel a piacon újra megjelentek a régiségekkel kereskedők. A régiségpiacot 2011-ben szüntették meg a Hatzel téren. Napjainkban a Korányi F. utcán, a Jósavárosi piacon, vagy közismertebb nevén a „Profi piacon” várja minden vasárnap 7–14 óráig az érdeklődőket!

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. március 21. 16. o.) 

Hatzel Márton és Hatzel Antal emléktáblája

Nyiregyhaza hatzel 02

Nyiregyhaza hatzel 01