// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Városunk legrégibb műemléke: az evangélikus templom 3.

A templom oltárának fafaragványait Reizinger János fafaragó művész készítette 1796-ban. Az oltár festésére és lakkozására Wurczninger Mihály festőmesterrel kötöttek szerződést 1800-ban. A festési munkálatokat 1803-ban fejezte be Kraudy Ignác. Az oltárkép (képünkön) a megfeszített Krisztust ábrázolja.
A templombelső neobarokk jellegű kifestése Gróh István nevéhez fűződik, aki fiatal korában a nyíregyházi Evangélikus Főgimnáziumban is tanított. Az Iparművészeti Főiskola tanáraként, 1909-ben készítette el a terveit, amelyeket a gyülekezeti jegyzőkönyvek alapján Benczúr Gyula is véleményezett. A festési munkálatokkal Gróh és főiskolai tanítványai tíz hónap alatt végeztek. A freskók uralkodó színei a szürke, az okker, az arany és a kék különböző árnyalatai. Ugyanekkor új orgonát is rendelt a gyülekezet, amely 1910-ben szükségessé tette a karzat átépítését. A Rieger testvérek orgonagyárában épített orgona kétmanuálos, pedálos, 30 regiszteres.
A templomba lépve a két oszlop oldalán látható emléktáblákon az evangélikus egyház első világháborús hősi halottainak hosszú névsora olvasható. A táblákat eredetileg az egyház elemi iskolájában leplezték le 1927-ben, majd az államosítást követően helyezték át a mai helyére.
Az egyházközség 2003-ban ünnepelte alapításának 250. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy emléktáblán foglalták össze a gyülekezetben szolgáló lelkészek neveit és szolgálati idejüket. A Vandlik Márton nevével kezdődő névsorban négy püspök neve is olvasható, hiszen 1910-től 1952-ig Nyíregyháza püspöki székhely is volt. Itt szolgáltak püspökként: Geduly Henrik, Domján Elek, Túróczy Zoltán és Vető Lajos.
2007-ben magyar és szlovák nyelvű emléktáblát helyeztek el a templom főbejárata mellett, míg a felszentelés 225 éves jubileuma alkalmából, 2011-ben Kövekbe épített hitvallás címmel egy díszes kiadványt jelentettek meg, ezzel is tisztelegve a templomépítő elődök emléke előtt. E kötet szolgált legfőbb forrásul az Evangélikus Nagytemplom bemutatásához is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2016. április 29. 16. o.)

Még több kép...

Evangélikus templombelsö 01

Oltárkép

Evangélikus templombelsö 02

Evangélikus templombelsö 03

Evangélikus templombelsö 04

Evangélikus templombelsö 05  Evangélikus templombelsö 06

Az evangélikus egyház első világháborús hősi halottainak emléktáblája

Evangélikus templombelsö 07

Evangélikus lelkészek emléktáblája

Evangélikus templombelsö 08

A 2007-ben leleplezett emléktábla