// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Pénzügyi palotából múzeum 1.

A Nyírvidék 1924 januárjában örvendetes tényről tudósította olvasóit, miszerint az államkincstár „most már visszavonhatatlanul elhatározta, hogy megvalósítja az új pénzügyi palota régóta érlelődő tervét”. A várostól ingyen telket és téglát kért önköltségi áron, amit biztosítottak is, hiszen a városatyák az építkezéstől a lakásínség enyhítését remélték. A kincstár addig ugyanis a Barzó-féle házban (ma a Kölcsey Gimnázium épülete) bérelt helyiségeket a pénzügyi hivatalok részére, a város ebben a bérházban kívánt lakásokat kialakítani.

A pénzügyi palota helyéül a Zöldség tér (ma: Szabadság tér), a Jósa András utca és a Károlyi tér (ma: Benczúr tér) sarkán valamint a Kállai utca (ma: Szent István utca) és a Honvéd utca sarkán lévő telkek merültek fel. A Széchenyi út és a Károlyi tér által határolt terület is szóba került, de ezt első körben csak akkor engedte volna át a város, ha ott a pénzügyigazgatóság mellett a postaigazgatóság palotája is felépülne. Sokáig ment a huzavona és a találgatás, míg végül az államkincstár ragaszkodott ez utóbbi frekventált területhez, amely a vasúthoz is közelebb esett. Végül a városvezetők is belátták, hogy egy kétemeletes, monumentális palota felépülése hozzájárulna a Széchenyi út és a Károlyi tér kiépüléséhez, így átengedte a telket, ahol 1924. szeptember 3-án el is kezdődtek a munkálatok.

Az épület terveit Maróthy Kálmán nyugállományú mérnökkari ezredes készítette el, míg a versenytárgyalást követően a kivitelezést Pisszer János, Kálmán Károly és Várallyay Sándor helyi építészekre bízták. Teljesült a város kívánsága, így a kivitelezési munkákkal nagyrészt helyi iparosoknak adtak kenyérkereseti lehetőséget. Az alapkőletételi ünnepséget 1924. szeptember 27-én tartották. Az elhelyezett emlékiratba a jövőbe vetett reményüknek adtak kifejezést: „És ha majd egykor az utódok ezt az Emlékiratot megtalálják, adja Isten, hogy régen felejtsék el a mai szomorú időket, nagy és hatalmas legyen az ország és boldog legyen a magyar”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. július 13. 16. o.)

Pénzügyi palota 1