// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

Egy tér nélkül maradt polgármester

Inczédy György és a Hatzel-testvérek után Bencs László egy olyan újabb polgármestere városunknak, akinek nevét közterület viselte. A mai Szabadság térről van szó, amelyet 1950-ig még piacozó, vásározó helyként ismertek. A Bujtos közelsége indokolta, hogy itt tartsák a nádpiacot. 1833-ban a helyi csizmadia mesterek e területen építették fel árusító színüket, amelyet alkalmanként műkedvelő színjátszó társulatok is bérbe vettek. 1890-ben már Zöldség tér a hivatalos neve, bár egy időben a Selyem tér elnevezést is viselte. Bencs László 1928-ban lett a tér névadója. Csak 1944-ig viselhette az egykori polgármester nevét a tér, mert a város akkori vezetői Leninre keresztelték át. Majd 1980-ban, amikor az akkori Szabadság téren, a pártházzal szemben felállították Lenin szobrát, úgy döntöttek, hogy a két tér nevét felcserélik.
Bencs László tősgyökeres családból származott. Jogi diplomát szerzett, majd több városi hivatali tisztség betöltésével szerzett tapasztalatok birtokában választották meg 1890-ben polgármesternek. Működését áldás kísérte, mert a századfordulón hivatali ideje alatt jelentős középületekkel gyarapodott a város, amelynek kulturális életének felvirágoztatásán és gazdasági helyzetének jobbításán is fáradozott. Hivatalát 1901-ig látta el, ekkor a város országgyűlési képviselőjének választották meg. 1905-ben hunyt el.
Halálának 20. évfordulóján így tekintettek vissza rá: „Majdnem közkatonasorban kezdi, hogy az engedelmesség erényét ismerje később, mikor parancsolni fog. A város minden lakosát nevéről ismeri, mint jó hadvezér a katonáit. A kis vidéki városban előbb ambíciót kell nevelni, fogékonnyá tenni, nemesre, jóra, szépre. És lassanként kertek tarkítják az utcasorok egyhangú vonalát, a pislogó petróleumlámpát villanykörték váltják fel, gőzfürdőbe járhat a nyíregyházi polgár. Keresztülviszi városát azon a mezsgyén, amelytől innen még faluban élünk, túl pedig már a városiasság kényelme és kötelességei várnak reánk.” 1944-ben találhattak volna más közterületet is Lenin nevének, mert akkor talán ma is lenne Bencs László terünk! Ma nevét egy szakiskola és egy városi kitüntetés őrzi.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. április 4. 16. o.) 

Bencs Laszló

Zahorai János: Bencs László (1905)