// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Árva fiúból lett árváknak kenyeret adó jóltevője”

Liptay Jenő 1858. október 11-én született Belegrádon. Tizenhárom éves korára elveszítette szüleit. Még elvégezhette Aradon és Kassán az akkor hat osztályból álló reáliskolát, majd Oroson és Bashalmon gyakornokoskodott, közben szaklapokból képezte magát. Gróf Pongrácz Jenő 1881-ben vette át a Dessewffy-birtokok kezelését és Liptayt nevezte ki jószágkormányzónak, majd két évvel később már tiszttartónak. 1883-ban vette feleségül Szilvássy Bertát. A hozományból megvette első birtokát Tiszanagyfaluban, amit később újabb birtokok követtek. A feleségéről elnevezett nyírpazonyi Berta-telepen a „sivár homoktengerből” minta szőlőgazdaságot teremtett.

Nyíregyházán 1907-ben telepedtek le, s 1911-ben építtette fel Szuchy József tervei alapján a ma is álló, Kálvin téri családi házát. Ekkorra már a maga ura és elismert gazdasági tudósító és közgazdasági szakíró. Nagy elismerés volt számára, hogy 1925-ben gazdasági főtanácsossá nevezte ki Horthy Miklós. Jövedelmezővé tette birtokait, miközben messze földön híres volt takarékosságáról. Ebből azonban „áldás fakadt”. Minden olyan ügyet támogatott, amelyben a „keresztény és magyar gondolat jut kifejezésre”, valamint „az erkölcs, a nemzeti erősbödés” érdekét szolgálja.

A Vécsey utcában telket adományozott a római katolikus egyháznak, ahol felépült a Liptay-iskola. Szintén telket adott, hogy elhunyt lányuk emlékére óvodát létesítsenek. (Az Olga-óvoda később Nyírpazonyban épült fel.) Támogatta az Angolkisasszonyok iskolai intézményeit, a Királyi Katolikus Főgimnáziumot és a ferencesek építkezését. A bakonszegi birtokából földet szakított ki, hogy jövedelméből a cserkészek gondozzák Bessenyei sírját. Támogatta a kultúrát is.

Amikor 1934. december 8-án elhunyt, gyászolta az egész város, vármegye. „Nevét a szívek fogadták be, emlékét a szívek őrzik. Élete világító fény a magyar éjszakában. Biztatás: lehetünk teremtő erejű magyarok. Árvák, mégis dúsan termő nagyok. Lehetünk Liptay Jenők. Ha őt, ha életének nagy tanulságait követjük.”

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. október 4. 16. o.)

liptayjeno

Liptay Jenő (1858-1934)

Liptay Jenő palotája

Liptay Jenő palotája a Kálvin téren

Nyiregyhaza Liptay Jeno emlektabla

Liptay Jenő és a Liptay-ház emléktáblája (2013)