// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Zsidó elhurcoltak emlékműve

Hazánk német megszállását követően megszaporodtak a zsidóellenes intézkedések. Előbb kötelezték őket a sárga csillag viselésére, majd felállították a gettókat, végül pedig megkezdték a deportálásukat.

A Nyírvidék 1944. április 8-i számában már arról tudósít, hogy a helyi zsidók is felvarrták a megkülönböztető sárga csillagot: „A nyíregyházi utcákon és tereken aránylag sok sárga csillagot viselő férfi és nő tűnt fel annak igazolásául, hogy Szabolcsban fölöttébb nagy számban élnek zsidók”. Arra kérik a „hazafias érzésű keresztény” lakosságot, hogy a rendelet be nem tartóit jelentsék. A feljelentetteket a nyíregyházi rendőrkapitányság előállította és általában tíznapi elzárással büntette. Április közepén a Statusquo Izraelita Hitközség arra szólította fel az egyik hitközséghez sem tartozó zsidókat, hogy hatósági utasításra összeírása jelenjenek meg a Szarvas utcai irodájukban. A megkülönböztető jelzést viselőknek pedig április 16-tól tilos volt elhagyniuk a város területét. Egy kormányrendelet értelmében a tízezer pengőt meghaladó vagyonnal rendelkező zsidókat annak bejelentésére szólították fel, majd üzleteiket is zár alá vették.

Nyíregyházy Pál polgármester egy április 19-én kelt hirdetményben arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a belügyminiszter rendelete értelmében kijelölte a helyi és a vidéki zsidók elhelyezésére elzárt és elkülönített városrészt. A gettót a következő utcák mentén alakították ki: Kótaji, Dohány, Sarkantyú, Nyírfa, Jókai, Rákóczi, Síp, Egyház, valamint a Kis tér. (A gettó területe ma már a szintén elhurcolt dr. Bernstein Béla főrabbi nevét őrzi.) Innen indították aztán az első menetet a vasútállomásra, hogy aztán június 4-ig mintegy ötezer nyíregyházi zsidót szállítsanak a vonatok az auschwitzi koncentrációs táborba…

Az elhurcoltak emlékművét (képünkön) öt évvel később állították fel a németek által lerombolt Szarvas utcai zsinagóga megmaradt alapján, majd 1953-ban átszállították a Kótaji úti izraelita temetőbe, ahol ma is látható.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. június 8. 16. o.)

Zsidó elhurcoltak emlékműve