// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium műemlék könyvtára

A város egyik legértékesebb könyvgyűjteményét az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium díszterme őrzi. A korabeli évkönyvek szerint Miklóssy Sámuel indítványozta a könyvtár alapítását 1843-ban. A lelkészi felhívásra összegyűlt könyvekkel indult a gimnáziumi könyvtár élete. Az állomány később folyamatosan bővült és lett kincseket tartalmazó gyűjteménnyé. Abban az időben egy középiskolának külön tanári könyvtárral kellett rendelkeznie, mely a szaktudományok könyvállományának legjavát és a folyóiratokat gyűjtötte a tanári munka segítése érdekében. Volt ifjúsági könyvtár is, ahol osztályonként csoportosították a tanulók oktatásához kapcsolódó irodalmat, míg az önképző könyvtár irodalomtudományi műveket és szépirodalmat gyűjtött.

A közel tízezer dokumentum között a könyvek mellett kéziratok és időszaki kiadványok is vannak. Ezek fele ismeretközlő mű, a többi főképp magyar, német, francia, olasz és görög nyelvű szépirodalom. A 19. század előttről 362, az 1801 és 1870 közötti időszakból közel kétezer művet őriznek. A gyűjtemény egyik legrégebbi kötete az 1534-es Weltbuch (Világföldrajz) című nyomtatott német nyelvű munka. Érdekessége, hogy Amerika leírása is szerepel benne, pedig a földrészt csak néhány évtizeddel korábban fedezték fel.

Értékes kincsként őrzik Kálvin tanítványának, Béza Tódornak az 1570-ben kiadott teológiai munkáját és azt a kétkötetes 1755-ben, Regensburgban kiadott német nyelvű Bibliát is, amelyet Luther Márton fordított (képünkön). Kuriózumnak számít Jókai Mór regényeinek díszkiadása, amelynek egyik kötetében az író aláírása is megtalálható. Páratlan érték Kossuth Lajos levele 1890-ből, mely szerint a gimnázium történelmi pályázatokat kezelő alapítványa emlékalapítványként felveheti a nevét.

A könyvtárat 1973-ban műemléki védettség alá helyezték. 2007-ben teljes állományát fertőtlenítették és portalanították, pályázatok keretében jó néhány különleges darabját restaurálták. A műemlékkönyvtár látogatása külön engedéllyel lehetséges.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2018. november 23. 16. o.)

kkonyvtar 1

A könyvszekrényt Koreny András asztalosmester készítette 1898-ban

kkonyvtar 2b

Weltbuch - Világföldrajz 1534-ből

kkonyvtar 4

Biblia - Luther Márton fordítása 1755-ből