// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

2018 új emlékjelei

A Jósa András Kórház azon intézmények sorába tartozik, amely történetét és nagyjainak emlékét különböző emlékjelek állításával is igyekszik megörökíteni. A sebészeti tömbben található a „tudós gyógyító osztályvezető főorvosok” panteonja, amely dr. Csüllög Ferenc plakettjével bővült októberben. Az alapításának 100. évfordulóját ünneplő szemészeti osztály egykori vezetője 1969-ben érkezett Nyíregyházára, s nyugdíjba vonulásáig, 1995-ig látta el az osztály vezetését. December elsején szintén kórházi ünnepségre szólt a meghívó: dr. Mohácsi László professzor emléke előtt tisztelegtek egy domborműves emléktábla leleplezésével. Az 1999-ben Nyíregyháza díszpolgárává is választott professzor alapította ötven évvel ezelőtt a kórház önálló urológiai osztályát.

A Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezetének kezdeményezésére már több emléktáblát helyeztek el. Nevükhöz fűződnek a városháza Bethlen Gábor utcai oldalán gróf Esterházy János és gróf Apponyi Albert domborműves táblái, míg a megyeháza épületén a M. Kir. 12. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred doni harcokban elesett hőseinek valamint a Székely Hadosztálynak állítottak emléket. E megyeházi emlékfalat bővítették 2018 decemberében Vén Zoltán aranysarkantyús vitéz emléktáblájának a leleplezésével. A Rákóczi Szövetséggel karöltve minden évben megemlékezéseket is szerveznek az emléktáblákhoz az aktuális évfordulók napján.

A katonai hagyományápolást tekinti egyik fontos feladatának a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület, amely szintén szorgos emléktábla-állító. Az egykori Damjanich laktanya alakulataira már négy emlékjel is figyelmeztet, míg az elmúlt év márciusában a huszár laktanyában szolgált alakulatoknak állítottak emléket.

Év elején dr. Bernstein Béla főrabbi születésének a 150. évfordulójára emlékeztek egy tábla leleplezésével a zsinagógában, míg ősszel az alapításának 100. évfordulóját ünneplő Széchenyi István Közgazdasági Szakgimnázium névadója előtt tisztelgett egy emlékoszlop állításával.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2019. január 11. 16. o.)

szechenyi oszlop

Török József-Szabó Sándor: Széchenyi István-emlékoszlop (2018)