// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A katonai hagyományőrzés szolgálatában

A Napló ez évi első számában, a 2018 új emlékjeleit bemutató írásomban tévesen írtam, hogy a Damjanich laktanya épületén, valamint a Huszártelepen található egykori laktanya (ma iskola) épületén elhelyezett emléktáblákat a Nyíri Honvéd Egyesület állította. Azok állítása valójában a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület nevéhez fűződik.

A Bajtársi Egyesület 2002-ben alakult. Az egyesület tagjai elsősorban a Honvédségnél műszaki szakterületen szolgált nyugállományú, tartalékos, vagy tényleges állományú katonák és hozzátartozóik körül kerülnek ki, de soraikba várják mindazokat, akik érdeklődnek a szakterületük és a bajtársi közösségük iránt.

Az egyesület egyik kiemelt célja a katonai hagyományok ápolása. Ennek szellemében helyezték el a volt Damjanich laktanyában szolgálatot teljesítő alakulatok emléktábláit. A Kállói úti laktanyát 1929-ben építették, első lakói a m. kir. II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred katonái voltak. A laktanya megszűntetéséig, 1996-ig még nyolc alakulat szolgált itt. Közöttük például a 15. Gépkocsizó Lövészhadosztály is, amelynek emléktábláját a Bajtársi Egyesület 2016. szeptember 2-án leplezte le a volt parancsnoki épület helyén épített ház falán, ahol még három, korábban leleplezett emléktábla is látható.

Ők állították az 1952-ben létesített Vorosilov, később Vay Ádám nevét viselő laktanyát és a benne szolgáló katonák emlékét őrző táblát 2012. október 26-án. A megyén kívüli bajtársi kapcsolatok ápolásának jegyében helyeztek el egy emléktáblát Tokajban a volt Esze Tamás laktanya emlékezetére 2010-ben.

Legutóbbi emléktáblájukat 2018. március 2-án leplezték le az 1891-ben épített volt lovassági laktanya épületén.

Az egyesület tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének és együttműködik a városban tevékenykedő másik két bajtársi egyesülettel. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója a több évtizedes eredményes együttműködés elismeréseként egy csapatzászlót adományozott az egyesület részére 2017-ben.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2019. január 18. 16. o.)

Damjanich 1

Damjanich 2

A Kállói úti Damjanich laktanya (a fotók 2012. április 17-én készültek)

Damjanich 4

Ideiglenes emlékjel

Damjanich 5

Ideiglenes emlékjel

Damjanich 3

A Damjanich laktanyában szolgálatot teljesítő alakulatok emléktáblái

Vay Ádám Laktanya emléktáblája

A Vorosilov- majd Vay Ádám laktanyában szolgálatot teljesítő alakulatok emléktáblája

Nyiregyhaza Huszar laktanya 02

Az 1891-ben épült huszár laktanya a törzsépülettel

zHuszar laktanya

A volt huszár laktanya épülete 2018 nyarán

Huszartelep emlektabla

A volt huszár laktanya épületén elhelyezett emléktábla