// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Nyíregyháza „országos hírű főrabbija” 2.

Dr. Bernstein Béla ünnepélyes beiktatásának napja este a Korona nagytermében tartott, mintegy négyszáz fős bankettal ért véget. A köszöntők sorában Paulik János evangélikus lelkész kifejezte szimpátiáját „új kollégája” iránt, akivel együtt munkálkodhatnak a városra jellemző vallási felekezetek közötti béke ápolásán.

Így vette kezdetét papi szolgálata Nyíregyházán annak a férfinak, aki Várpalotán született 1868. január 7-én, aki Lipcsében lett bölcsészdoktorrá, akit 1892-ben Budapesten avattak rabbivá, és aki a szombathelyi főrabbiságot hagyta ott a nyíregyháziak hívására. A dolgos hétköznapok során bebizonyosodott, hogy jó döntés volt a főrabbivá választása, hiszen Bernstein nem csak hittársai, hanem városa javát is szolgálta. Az egyik virilis tag megbízottjaként már 1912-től tagja a városi képviselő-testületnek, majd 1917-ben ő lesz az első pap városunkban, akit képviselővé választottak és az újraválasztásoknak köszönhetően majd csak a zsidótörvények fosztották meg mandátumától 1942-ben.

„Amilyen rajongó lélekkel, telve idealizmussal áll a szószéken, ugyanolyan lelkes odaadással szolgál minden közügyet. Fanatikusa az igazságnak, a jónak, a szépnek”- írták róla a Nyírvidékben 1932-ben, amikor a papi működésének 40. évfordulójának megünneplésére készültek. Ekkorra már több jótékonysági és kulturális egyletben vállalt szerepet, szívügye volt az oktatás és aktív volt városi képviselőként is. Javasolta pl., hogy a város helyezzen el ismertető táblákat a nemzetünk vagy városunk nagyjairól elnevezett utcanevek mellett, s nevéhez fűződik a zsidó kórház létesítésének a gondolata is. Mindezek mellett országosan elismert hittudós és történész tevékenységet végzett. Legismertebb művében, amelyhez Jókai Mór írt előszót, a magyar zsidók 1848-1849-es szerepvállalását mutatta be.

1944-ben ő is hittársai sorsában osztozott: bibliájával vonult a gettóba, majd onnan az auschwitzi haláltáborba. Nevét ma városában tér, a lakóháza előtti botlatókő, a zsinagógában emléktábla és sokak emlékezete őrzi.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2019. április 12. 16. o.)

Bernstein et

Dr. Bernstein Béla emléktáblája