// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek...

Az a híres Barzó-tégla

Jósaváros egyik üde színfoltja a Robinzon-domb. Ennek közelében, a Május 1. téren, a Garibaldi utca mentén érdekes emlékjel található: egy nagyméretű fekvő téglához egy dőlt tégla illeszkedik. E két tégla köti össze a múltat és a jelent, hiszen a dőlt téglán látható „BM” monogram Barzó Mihályt jelöli, míg a fekvőn található emléktábla Jósaváros építőinek állít emléket. Az egyik monográfia így foglalja össze Barzó munkásságát. „A múlt század 80-as éveiben ébredezett Nyíregyháza súlyos álmából. Szemeit felnyitotta s mikor már az álomköd szertefoszlott szemei elől, riadtan látta, hogy álmodása hosszú és káros volt. Gyorsan felismerte a helyzetet és hosszú lépésekkel indult a fejlődés útján. Ebben az időben élt és dolgozott itt néhai Barzó Mihály gyáros és építkezési vállalkozó, okleveles építőmester. (…) Nem hangzik merészen, ha azt mondjuk: hogy Barzó Mihály kezdte meg az akkor még falu-város átépítését.” Barzó Mihály a város legismertebb építőmestere volt. 1886-tól üzlettársként együtt dolgozott Vojtovits Bertalannal. Első nagyobb vállalkozásuk a gőz-és kádfürdő épületének a felépítése volt. Közreműködtek az Alpár Ignác által tervezett épületek (vármegyeháza, evangélikus elemi iskola, színház, Korona Szálló) felépítésénél, míg önálló munkájuk volt a görög katolikus templom. Barzó önálló vállalkozásainak egyik legszebb példája a pénzügyminisztérium igényei szerint, 1901-ben épített bérház, amely 1959-től a Kölcsey gimnázium otthona. Barzó 1888-ban téglagyárat alapított a Bujtoson. Sok középületen kívül számtalan magánház építkezéséhez is a kitűnő Barzó-féle téglagyárból szállították az építkezésekhez szükséges téglát és cserepet. Az első világháború után Barzó özvegye eladta a gyárat a városnak, amely kénytelen volt azt 1943-ban bezárni. Barzó Mihály 1909. május 30-án hunyt el. Síremléke az Északi temető X. parcellájában található, míg a festőművész fiával, Barzó Endrével közös emléktáblájuk a Kálvin téren látható. A Barzó család nevét 1995-től az Orosi útból nyíló utca is őrzi.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. május 2. 16. o.)

Még több kép...

 barzó mihály

 Barzó Mihály (1857-1909)

Barzó Mihály Gyászjelentés

 Barzó Mihály gyászjelentése

Nyíregyháza Barzó emléktábla

 Nagy Lajos Imre: Barzó Mihály és Barzó Endre emléktáblája (2003)

BarzoMihaly

Nagy Lajos Imre: Barzó Mihály (2003) 

BM

Tóth Sándor-Kerekes Imre: Jósaváros építőinek emlékműve (1979)