// AdSense kód

VÁROSISMERETI JÁTÉK

5. kérdés: Hol és mikor állították fel eredetileg Bessenyei György szobrát?

 

Messze van a nyíregyházi kaszárnya,

vitéz magyar huszárok tanyája,

szobruk is áll az Országzászló téren,

a hozzá vezető útról ne térj le!

Járd körbe a daliás huszár szobrát,

s találd meg a játék újabb kódját!

Amiről az utcák mesélnek…

A világháborús hősök emlékét őrző tér

A mai Hősök tere egykor a fát árusítók zajától volt hangos, hiszen – ahogyan azt a térképen is jelölték – itt volt a Fa-Piacz. Állt itt egy nagyvendéglő is, amely azonban 1888-ban leégett. A döntéshozók a tér nevét 1890-ben Vármegyeház térre változtatták és kiírták a pályázatot a névadó épület elkészítésére. Alpár Ignác tervének a megvalósításához 1891-ben látott hozzá a Barzó-Vojtovits vállalkozópáros. A következő év októberében már meg is tartotta az új épületben a megye első közgyűlését, amelyen Kállay András főispán megköszönte a város vezetőinek, hogy 1876-tól befogadták őket a városházába.
Mozgalmas évek voltak ezek a megye vezetőinek életében, hiszen 1894-ben határozták el, hogy a megyeháza előtti téren felállítják Bessenyei György szobrát. Kallós Ede 1898 őszére el is készült a szoborral, de Erzsébet királyné meggyilkolása és a nemzeti gyász miatt elhalasztották az átadását. A szobrot végül 1899. május 9-én, a királyi testőrség négy tagjának a jelenlétében leplezték le. E szobor megléte adott okot az újabb névváltoztatásra: egy 1910-es közgyűlési jegyzőkönyvben már Bessenyei a tér névadója. A magyar felvilágosodás vezéralakjának szobra 1928-ig volt a tér ékessége, hiszen akkor átadta helyét a Hősök szobrának. Bessenyei ércbe öntött alakját Kallós jóváhagyásával pedig áthelyezték mai helyére. A tér azonban még 1952-ig megőrizte a bihari remete nevét. Ekkor a város vezetői úgy döntöttek, hogy e tér átkeresztelésével fognak méltó emléket állítani a görög kommunista mozgalom mártírjának, Nikosz Beloiannisznak. Bessenyei nevét száműzték a szobra után, a városlakóknak pedig meg kellett barátkozniuk e nehezen kimondható névvel, így hamarosan kérvényezték is a cseréjét. Felmerült a Béke tér és a Móricz tér elnevezés is, végül 1969-ben, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója alkalmából a Tanácsköztársaság tér lett a befutó. 1990-ben azonban ez a név is a múlté lett és Kisfaludi Strobl Zsigmond első világháborús hősi szobráról Hősök terére nevezték át.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. május 30. 16. o.)

Még több kép...

 01.Hősök tere

 02.Hösök tere

 03. Hősök tere

 04.Hősök tere

05.Hősök tere

 06.Hősök tere

07.Hősök tere

 08.Hősök tere

09.Hősök tere

 010.Hősök tere

 nyiregyhaza hosok tere

 011.Hősök tere

012.Hősök tere

 013.Hősök tere

014.Hősök tere

 nyiregyhaza hosok tere 02

 nyiregyhaza hosok tere 03

nyiregyhaza hosok tere 04

 nyiregyhaza hosok tere 05

 nyiregyhaza hosok tere 06

 015.Hősök tere

 016.Hősök tere

017.Hősök tere

018.Hősök tere