// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Messze van a nyíregyházi kaszárnya…”

Az 1890-es évek nagy városi építkezéseinek egyik jelentős fejezete volt a lovassági laktanya felépítése. A képviselő-testület már az 1880-as évek elejétől foglalkozott azzal a gondolattal, hogy saját erőből kaszárnyát épít, amelyet aztán majd bérbe ad a kincstárnak. Az elgondolás 1890 tavaszán vált valósággá, amikor Soukup Adolf kassai főmérnök tervei alapján megkezdődtek a munkálatok. A mintegy 30 holdas telepen 39 kisebb-nagyobb épületet emeltek, míg az ezred kórházát a Tokaji úton építették fel. 1891. november 1-jén a császári és királyi 14. huszárezred Lenk Albert parancsnok vezetésével az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legkorszerűbb, pavilonrendszerű lovassági laktanyáját vette birtokba. Egy rövid időszak kivételével ez a huszárezred volt az első világháború végéig a város háziezrede.
Az első világháborút követően városunkban szervezték meg a magyar királyi 4. honvéd huszárezredet, amely 1930-ban Hadik András gróf nevét vette fel. E laktanyából 1944 nyarán vonultak ki utoljára a Hadik-huszárok. 1944. szeptember 6-án, a város bombázásakor a huszárlaktanyát is találatok érték. A háború után 1947-ig a debreceni méntelepet helyezték el benne, majd 1948 és 1953 között egyéb katonai alakulatok mellett szolgáltak a huszárok itt. 1953-ban a város vette át a kaszárnyát és az épületeket lakásokká alakította át.
1926-ban a huszárlaktanya főépülete előtt egy huszárkardot tartó bronz turulmadaras emlékoszlopot lepleztek le, amelyet a 14. huszárezred kötelékébe tartozó bajtársak állították az első világháborúban elesett társaik emlékére. Az emlékművet 1951-ben „Guszev százados” emlékére alakították át: az emlékoszlopot elbontották, a turult beöntötték. Egy olyan 1848/49-es „hősnek” állítottak emléket, aki csak Illés Béla egyik novellájának lapjain élt. 1958-ban Guszevről nevezték el az egykori laktanya helyén létesített lakótelepet. A rendszerváltozást követően az emlékművet elbontották, a lakótelepet pedig Huszár-teleppé keresztelte át a város.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. június 20. 16. o.)

Még több kép...

Nyiregyhaza Huszar laktanya 01

 Nyiregyhaza Huszar laktanya 02

 Nyiregyhaza Huszar laktanya 03

 Nyiregyhaza Huszar laktanya 04

 Nyiregyhaza Huszar laktanya 05

 Nyiregyhaza Huszar laktanya 06

 Nyiregyhaza Huszar laktanya 07