// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Dr. Pál Miklós emlékére

Ma a Tuzson János Botanikus Kert emlékét hirdeti, a Nyíregyházi Erdészet kebelében működő Erdészeti Erdei Iskola pedig nevét őrzi dr. Pál Miklósnak, aki kilencven évvel ezelőtt, 1931. március 5-én született Szakolyban.

Gimnáziumi tanulmányait Nagykállóban végezte, majd 1951-ben tanítói oklevelet szerzett a nyíregyházi Tanítóképző Intézetben. Az egri Pedagógiai Főiskolán biológia-földrajz szakos tanárként diplomázott, ugyanitt 1956-ig tanársegédként tevékenykedett. 1966-ban agrármérnöki, majd egyetemi doktori fokozatot szerzett. A biológiai tudományok kandidátusa egyik alapító tagja volt az 1962-ben létesített Pedagógiai Főiskolának, amely tíz évvel később Bessenyei György nevét vette fel. Főigazgató-helyettese is volt az oktatási intézménynek, amelynek növénytani tanszékét és az oktató-nevelő munkát segítő botanikus kertjét együtt alapították dr. Honfi Ferenccel.

A mezőgazdasági pedagógusképzés országos szakbizottságának 1970 novemberében tartott ülésén jelentette be dr. Pál Miklós, hogy az országos és a megyei szervek elfogadták a tízholdas arborétum és botanikus kert alapításának a tervét. Két évvel később a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság át is adta a kezelésében lévő 4,5 hektár erdő területét a tervek megvalósítására. Az építési munkálatok 1973-ban kezdődtek, ahhoz a főigazgató-helyettes minden lehetőséget és segítséget megragadott, sőt kiterjedt szakmai kapcsolatai révén élete végéig gyarapította a ma már az „egyetem tüdejének” is nevezett kertet.

A kutatók és tanárok generációinak felnevelője 2005. szeptember 8-án hunyt el. Emléktábláját a botanikus kert főépületén 2006-ban leplezték le, míg a nevét viselő erdei iskolát 2008-ban hozták létre. Tisztelői 2017-ben felújították az Északi temető rózsakertjében lévő, fából faragott síremlékét. A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola sóstóhegyi épületén a névadó emléktábláját (képünkön) 2011-ben helyezték el. Rádi László fafaragásán egy Vörösmarty Mihálytól vett idézet olvasható: „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. március 26. 8.o.)

Pal Miklos 1

Dr. Pál Miklós emléktábla a Tuzson János Botanikus Kert főépületének falán

Pal Miklos 2

Dr. Pál Miklós emléktábla a róla elnevezett Erdészeti Erdei Iskola épületének falán