// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Ragyogj cserkészliliom!”

Száz évvel ezelőtt bontotta ki zászlaját Szabolcs vármegye és Nyíregyháza legelső cserkészcsapata. A 88. sz. Szabolcs cserkészcsapatnak az Evangélikus Főgimnázium adott otthont, alapítói a gimnázium tanárai voltak: dr. Leffler Béla, dr. Schárbert Ármin és Varga József. Az első világháború kirobbanásának évében a fiúk „egymás és a társadalom iránti szeretetének és kötelességtudásának ápolása és fejlesztése” céljából szervezték meg a csapatot. A nagy háború évei alatt a csapat tagjai számtalan olyan munkát végeztek, mely a háborús időkkel járt. A pályaudvaron, a Polgári Fiúiskolában kialakított kórházban, majd a katonaotthonban a vöröskeresztnek segédkeztek, szederlevelet és gyógynövényt gyűjtöttek a hadsereg részére és részt vettek az erdélyi menekültek elhelyezésében is. Kozák István, majd Máczay Lajos parancsnoksága alatt sorra szervezték a nyári nagytáborokat, az 1933-as gödöllői világjamboreen 23 fővel vettek részt.
Városunkban cserkészcsapat alakult még a Felső Kereskedelmi Iskolában (Turul), a Polgári Fiúiskolában (Bethlen Gábor), a Királyi Katolikus Főgimnáziumban (Szent László), az Iparostanonc Iskolában (Baross Gábor), a Tanítóképző Intézetben (Tisza), az Evangélikus Elemi Iskolában (Kovács István), a Református Elemi Iskolában (Tass vezér) és a Római Katolikus Elemi Iskolában (Szondi György). A lányokat külön csapatokba szervezték, ilyen volt a Pacsirta utcai árvaházban működő Erzsébet királyné cserkészcsapat. A két világháború közötti cserkészélet kiemelkedő személyisége volt báró Buttler Sándor, akit nagy tisztelet és megbecsülés övezett. Cserkészliliomos sírja az Északi temetőben található.
1948-ban a cserkészmozgalmat is feloszlatták. 1989-ben a szabadság első fuvallata lefújta a negyven éves hamut a cserkészek lappangó parazsáról és szerte az országban megkezdték a cserkészcsapatok szervezését. Az újjászervezésben vállalt jelentős szerepet Tarnai Ottó gyógypedagógus. 2004-ben, az első csapat megalakulásának 90. évfordulóján a cserkészek emlékoszlopot emeltek az Északi temetőben, a Korányi úti ravatalozó közelében.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. július 4. 16. o.)

 

szabolcs2

 A 88. sz. Szabolcs cserkészcsapat tagjai a Kossuth Gimnázium udvarán, 
középen Kozák István csapatparancsnokkal