// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Dr. Bartók Jenő, az iskolaalapító lelkész

Dr. Bartók Jenő 1869. július 4-én született Sárközújlakon. 1892-ben Kolozsvárott bölcsészdoktorátust és 1896-ban Debrecenben teológiai magántanári képesítést szerzett. Lukács Ödön 1896. március 1-jén bekövetkező halálával a templom építését szorgalmazó és megvalósító lelkészét gyászolta a református gyülekezet. Az ő örökébe lépett dr. Bartók Jenő, akit 1897. május 16-án iktattak be lelkészi hivatalába.

Azon a 124 évvel ezelőtti május napon lobogódíszbe öltöztetett templom, paplak és új iskolaépület várta Kis Áron püspököt Debrecenből, a beiktatási szertartást végző Görömbey Péter esperest, a gyülekezet tagjait és a meghívott vendégeket. A nagytiszteletű esperes úr beszédében előbb megemlékezett az elhunyt lelkipásztor érdemeiről, majd felvázolta az új lelkészre váró feladatokat, akinek ezt követően átadta az egyház jelvényeit: a templom kulcsát, egy ezüst pohárt és egy díszes kötésű, ezüst kapcsos bibliát. Az igehirdetést már a frissen beiktatott lelkész tartotta, „oly népszerű nyelven, szónoki ihletettséggel oly szépen adta elő, hogy lekötelezte maga iránt az összes hallgató közönséget”. A régi magyar szokás szerinti magnum áldomást a Korona éttermében, 150 főre terített asztalok mellett tartották meg.

Ezen ünnepi napot követően csaknem félévszázadon át szolgálta gyülekezetét és városát dr. Bartók Jenő. A kezdeményezésére 1902-ben felállították a református lányinternátust, amely az 1926-ban alapított Kálvineum alapjait képezte. Ő hozta létre a ma is működő Magdaléneumot. A neveléstudomány elkötelezettjeként nevéhez fűződik továbbá a 115 évvel ezelőtt alapított Polgári fiúiskola is, amely 1906 szeptemberében nyitotta ki kapuit. 1927-ben emeletesre bővítették a Kálvin téren ma is álló református elemi iskola épületét. Pártolta a helyi Keresztyén Ifjúsági Egyesületet, amelynek díszelnöki tisztségét is ellátta. 1931-ben megválasztották a városi képviselő-testület tagjává. 1944-ben nyugalomba vonult. 1953. március 2-án hunyt el, sírja az Északi temetőben található.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. május 21. 16. o.)

382

Dr. Bartók Jenő (1869-1953)