// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Nyíregyháza utcaneveinek története – kötetajánló

Amikor régi városi térképeket nézegetek, vagy a sorozat heti írásaihoz keresek anyagokat a Nyírvidékben, akkor gyakran találkozom olyan utcanevekkel, amelyek ma már nem használatosak. Ilyenkor veszem kézbe Urbán Teréz 1976-ban írt kiváló szakdolgozatát, amelyet az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége kiadásra méltónak talált és 1978-ban, egy kis füzetben megjelentette. E kiadvány fénymásolt lapjai mindig segítettek a közterületek neveinek beazonosításában.

Örömteli volt számomra a pillanat, amikor nemrég kézbe vehettem Urbán Teréz most megjelent kötetét, amelynek kiindulópontjául a szakdolgozata szolgált. Akkor tanulmányi éveinek lezárását jelentette az a dolgozat, mely után dolgos pedagógusévek következtek. 2011-ben pedig elérkezett a nyugdíjba vonulásának ideje, mely lehetőséget biztosított számára, hogy az első megjelenést követő évtizedek utcanév változásait áttekintse, rendszerezze és egy kötet formájában átnyújtsa a város történelme iránt érdeklődőknek.

Most rendhagyó módon ezt a könyvet szeretném méltatni és a kedves olvasók figyelmébe ajánlani, amely nemcsak az eltelt évtizedek miatt lett vaskosabb, hanem azoknak a bevezető írásoknak köszönhetően is, amelyek a nyíregyházi utcanévadás történetének rejtelmeit tárják fel. A város újra telepítésétől 1890-ig a természetes nevek voltak a jellemzőek, amelyek szoros kapcsolatban álltak azzal a hellyel, amit jelöltek. Ezt az ösztönös, közösségi névadást váltotta fel a hivatalos elnevezés, a mesterséges névadás, amely 1890-től napjainkig tart. Ezt a hosszú időszakot korszakokra osztja a szerző, mindegyiknek bemutatva a maga sajátosságait. A kötet több mint kétharmada az utcanevek lexikona, ahol a város utcái betűrendbe szedve lelhetők fel. Itt közli a közterület nevének változásait és mindent, amit a névadásról tudni lehet. Térképvázlatok és képek segítik az olvasók virtuális városi sétáját.

Köszönet a szerzőnek, az őt bátorítóknak és a Városvédő Egyesületnek, amely előteremtette a kiadás anyagi feltételeit. Hála nekik, egy izgalmas és kiváló kötettel gazdagodott a város helytörténeti irodalma!

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. augusztus 13. 16. o.)

394 w