// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„Mars ki, ruszki!” – Az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményei 3.

A József Attila Kultúrház hangosbemondóján beolvasták a kinyomtatott röplap és a Nagy Imrének küldött távirat szövegét, majd az elkészült első röplapokat kiszórták a tömeg közé. A forradalmi tömeg birtokba vette a városi tanács épületét is, amelynek erkélyéről Szilágyi László majd mások is beszédeket mondtak a téren lévőknek. Dandos Gyula hívására Rácz István, a Vasvári Pál Gimnázium tanára is felment hozzájuk. Az ő beszéde közben érkezett meg Tomasovszky vezetésével egy gépkocsin a Damjanich laktanyából a katonatisztek és közkatonák egy csoportja. A honvédség képviselője is támogatásukról biztosította a tüntetőket.

A városi tanács nagytermében tartózkodók egy öttagú előkészítő bizottságot állítottak fel, melynek elnökéül Szilágyi Lászlót választották. Ő és társai is bemutatkoztak, a téren lévő tömeg pedig közfelkiáltással jóváhagyta a megválasztásukat. Ezután az egyik tüntető javaslatára a rendőrség és a börtön épületéhez vonultak. A rendőrség is bejelentette csatlakozását a forradalomhoz, a rendőrök sapkájukon a vörös csillagos jelvény helyére nemzetiszínű kokárdát tűztek. A tömeg azonban behatolt a börtönbe és az ott tartott foglyokat szabadon engedték.

A rabok kiszabadítása után a tüntetők részben szétszéledtek, részben visszatértek a városi tanácshoz. Ott Szilágyi László bejelentette a forradalom győzelmét, Rácz István pedig a rend fenntartása érdekében a nemzetőrség megszervezését javasolta. A polgári személyek már október 26-án este a rendőrök mellett járőrszolgálatot láttak el, vezetőjükké Kabai Dezsőt választották.

Miközben Szilágyiék a rádióban a munkástanács megalakulását tartalmazó felhívást szövegezték, a Damjanich laktanyánál sortűz dördült, ugyanis a tüntetők egy része fegyvert követelt, amit a katonaság nem volt hajlandó átadni. E nevezetes nap a megyei pártbizottság épületében egy hosszú tárgyalással ért véget, melynek eredményeként megalakult az Ideiglenes Városi Munkástanács Intéző Bizottsága.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. november 5. 16. o.)

41

48

51