// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

A kormányzó Nyíregyházán 3.

Horthy Miklóst 1928 őszén immár harmadik alkalommal látta vendégül a város. Jövetelének apropóját ezúttal az országos ünnepségek sorába illesztett, a megye világháborús hősi halottainak tiszteletére készült emlékmű leleplezése adta. Így 1928. október 21-én a megye és a város vezetői mindent megtettek, hogy Magyarország államfője és kísérete számára emlékezetes nappá varázsolják Kisfaludi Strobl Zsigmond kiváló alkotásának átadását.

A forgatókönyv hasonló volt az előző két látogatáshoz: a Turán különvonattal érkező méltóságokat az állomáson fogadták és köszöntötték. Érdekesség, hogy a fogadók sorában ott volt Krúdy Gyula is. Bencs Kálmán polgármester üdvözlő beszéde után a város díszfogata vitte a kormányzót az ünnepi esemény helyszínére. Címerekkel, zászlókkal és virágokkal díszbe öltöztetett városi épületek mellett haladtak el, az ünneplő sokaság érdeklődő pillantásainak kíséretében. A tudósító szerint mintegy 15 ezer ember várta „ihletetten” az akkor még Bessenyei téren a kormányzó, a világi és egyházi méltóságok megjelenését, a szobor leleplezését. Természetesen az elődök emléke előtt tisztelgő katonák is felsorakoztak a téren, ahogyan a leventék és a cserkészek is.

Az ünnepséget a Himnusz után Kállay Miklós főispán nyitotta meg, majd Mikecz István alispán mondott beszédet, ismertetve a szobor történetét is. A megye és a város vezetése 1924-ben döntött úgy, hogy közös erőből állítanak egy monumentális emlékművet annak a 6694 férfinak, akik a nagy háborúban haltak hősi halált. Horthy egy rövid beszéd kíséretében adott engedélyt a leleplezésre, majd a monumentumot a polgármester vette át azzal a gondolattal, hogy „hirdesse ez emlékmű az ősi Nyírség székhelyén a magyar éjszakában a hazaszeretet és önfeláldozás fényes nagyságát”. Koszorúzás és a katonák díszmenete zárta az ünnepséget, amelyet a kormányzó a megyeháza erkélyéről tekintett meg. A Koronában elköltött négyszáz terítékes díszebéd után még jutott idő a leventék versenyének megtekintésére is.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2021. december 10. 16. o.)

Pesti Hirlap

Képes Pesti Hírlap, 1928. október 23.

Pesti Naplo 02

Pesti Napló, 1928. október 28.

Pesti Naplo 03

Pesti Napló, 1928. október 28.