// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

Serédi Jusztinián látogatásai városunkban 1.

„Egy ezeréves múlt szentesítette méltóság szimbóluma száll le a transzcendentális magasságból közénk” – e szavakkal harangozta be Serédi Jusztinián nyíregyházi látogatását a helyi lap. Serédit XI. Piusz pápa 1927-ben nevezte ki esztergomi érseknek és iktatta be a bíborosok testületébe. Ilyen magas méltóságú főpap még nem járt Szabolcs vármegyében, ezért történelminek bizonyult a kilencven évvel ezelőtti látogatása.

Magyarország bíboros hercegprímása 1932-ben határozta el, hogy székhelyükön meglátogatja a görögkatolikus egyház főpapjait. Ezért utazott április 7-én Miskolcra, hogy találkozzék Papp Antal c. érsekkel, a munkácsi és eperjesi egyházmegyékből alakított apostoli adminisztratúra kormányzójával. Ugyanaznap késő délután már Nyíregyházára vitt tovább útja. A vármegye határánál, Rakamazon díszes küldöttség fogadta a vonaton érkező főpapot, akit előbb dr. Erdőhegyi Lajos főispán és Virányi Sándor alispán üdvözölt. Együtt utaztak tovább a vármegye székhelyére, ahol a fellobogózott vasútállomáson az egyházak, egyesületek, hadsereg, iskolák és a hatóságok képviselőinek sokasága fogadta. A Himnusz után elsőként Miklósy István görögkatolikus püspök mondott köszöntőt, majd dr. Bencs Kálmán polgármester a „béke és megértés” városának lakosai nevében üdvözölte. A díszvendéget a város ötösfogata vitte pihenőhelyére, a püspöki palotába.

A hercegprímás másnap a görögkatolikus templomban csendes misét mutatott be, majd a római katolikus templomban dicsőítette Istent és megáldotta a jelenlévőket. Az ima után a püspöki palotában fogadta a hajdúdorogi székeskáptalan tagjait, a Szent Bazil rend és a helyi római katolikus képviselő-testület küldöttségét Énekes János vezetésével. A papság és a hatóságok figyelmét felhívta a szegényügy felkarolására. Végül látogatást tett a főispáni és a polgármesteri hivatalban, majd a város négyes fogatával rövid sétakocsikázáson vett részt a Sóstói úton. Délután népes küldöttség búcsúztatta a főpapot, akit a város közönsége felekezeti különbség nélkül „mélyen a szívébe zárt”.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2022. április 8. 16. o.)

426c

A nyíregyházi pályaudvaron Miklósy István püspök fogadta a hercegprímást
(Kép: Tolnai Világlapja, 1932. 04. 20. 2. o.)