// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

”Hirdesse Nyíregyházán első, nagy királyunk emlékezetét…”

A megyeháza homlokzatának egyik fülkéjében államalapító István királyunkra tekinthetünk. Szabolcs vezér társaságában a szentté avatott uralkodó ünnepélyes díszben áll, fején korona, jobbjában az országalmát tartja, míg balja a kardja markolatán nyugszik. Kallós Ede alkotása 1897 óta éke az épületnek. Büszkélkedhetünk még egy István királyt ábrázoló szoborral: a főiskola parkjában 2001-ben leplezték le Nagy Lajos Imre szobrászművész alkotását.
1938 óta egy utca is őrzi az államalapító királyunk emlékét. A város döntéshozói a Szent István emlékév alkalmából úgy döntöttek, hogy az egyik legrégebbi utcát, a Nagykálló irányába vezető Kállói utcát nevezik el István királyról. Az 1938-as emlékév alkalmából a város egy értékes műalkotással is gyarapodott. Hóman Bálint kultuszminiszter azzal a céllal, hogy „első nagy királyunk, minden magyar által tisztelt, dicső emlékezete az ország nagyobb városaiban megfelelő művészi módon megörökíttessék” megbízta Ferenczy Noémi képzőművészt egy történelmi témájú gobelin elkészítésével. A művésznő három hónapig dolgozott a vázlatokon, majd megfestette eredeti nagyságában és egy évig tartott a megszövése. A Jövevények és magyarok Szent István körül címet viselő 3x3 méteres faliszőnyegen 14 alak látható: „Szent István király aranyruhában, hosszú, barna hajjal, rövid körszakállal, fején aranykoronával. Jobbról, balról kékesszürke páncélruhában alabárdosok, balról három pap, egyiknek kezében kis házmodell, a másiknál papírtekercs, mellettük egy ifjú két lovat vezet kantáron, egy másik kis bárányt tart karjaiban. A kép jobboldalán, alabárdosok között fiatal magyar kalászcsokorral közeledik a trónuson ülő királyhoz”. Az alkotást 1941 márciusában Szohor Pál polgármester személyesen szállította haza és a városháza polgármesteri fogadótermének falára helyeztette el. A második világháború után a Jósa András Múzeumba szállították. Ott később az igazgatói szoba éke lett, majd pedig a megyeházán a közgyűlés elnökének szobáját díszítette, jelenleg egy kiállítás darabja.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. augusztus 15. 16. o.)

Még több kép...

 nyiregyhaza istvan király szobor megyehaza

 Kallós Ede: Szent István király (1897)

Nyiregyhaza szent istvan szobor Nagy Lajos Imre

Nagy Lajos Imre: Szent István (2001) 

Nyiregyhaza Szent istvan gobelin

Ferenczy Noémi: Jövevények és magyarok Szent István körül