// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„A templom a vallásos erkölcsiség védőbástyája”

110 évvel ezelőtt, 1904. augusztus 20-án szentelték fel a nyíregyházi római katolikusság új templomát. Szükség volt az 1814-re felépült régi templom elbontására, hiszen a 19–20. század fordulóján a katolikusok száma megközelítette a 6000 főt és a 900 főre méretezett templom már szűknek bizonyult a hívek befogadására. Új templomot sürgetett az a városrendezési szempont is, hogy a régi templom elbontásával felszabadulna a város főtere, a kereskedelmi piac központja. A közelgő aranymiséjére készülő Samassa József egri érsek is egy új templom építését szorgalmazta. Így született meg 1901-ben a várossal a megegyezés: a régi templom telkéért cserébe új helyet biztosít a felépítendő új számára, amelyhez a költségeket az érsek biztosítja. 1902. július 23-án tették le a templom alapkövét, amelynek főoltárát egy kereszt jelezte. 1902 novemberére már felhúzták a falakat és már félig álltak a tornyok is, 1903. május 3-án a jobboldali toronyra pedig felhelyezték a keresztet. Samassa József augusztus 19-én, este érkezett a városba a felszentelési ünnepségre. Jósa András így emlékezett fogadtatására: „Nyíregyháza városa soha sem látott, de nem is fog látni olyan fejedelmi fogadtatást, amellyel a nagylelkű főpásztort nem csak a város, hanem a vármegyének színe-java méltán megtisztelte, és amilyenben itt koronás fők közül csak Mátyás király részesülhetett volna”. Májerszky Béla polgármester üdvözlő szavaira ezt válaszolta Samassa: „A templom, uraim, a vallásos erkölcsiség védőbástyája, és mint ilyen, védőbástyája egyszersmind a haza érdekeinek is”. Szent István király ünnepén az érsek teljes főpapi díszben kíséretével először a régi templomba vonult, majd onnan mentek át az új templomba elvégezni a templomszentelési szertartást. Eközben mintegy tízezres sokaság várt a templomba való bebocsátásra, ami a 10-kor kezdődő szentmisére meg is történt. A nemrégiben belülről megszépült templom ma a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye társszékesegyháza. A templomépítő érsek emlékét egy szobor, és 2012 óta egy tér is őrzi.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2014. augusztus 22. 16. o.)

Még több kép...

 Nyíregyháza a két katolikus templom

 Nyíregyháza Samassa templom

 Nyíregyháza Samassa

 Tóth Sándor: Samassa József (2002)

Nyiregyhaza Samassa Jozsef ter web