// AdSense kód

Amiről az utcák mesélnek…

„A magyar ipar fejlődésének szent temploma” – Fejezetek az iparostanonc-otthon történetéből 2.

Az iparostanoncok otthonának tervét Pisszer János helyi építőmester térítésmentesen készítette el. Az ő vezetésével kezdődtek el a város által szintén ingyen biztosított telken az építkezési munkálatok is 1912 októberében. Az építkezéssel párhuzamosan az otthon felügyelő bizottsága is megalakult 1913 áprilisában. Elnökül dr. Meskó László országgyűlési képviselőt, alelnökül dr. Wilt György királyi tanfelügyelőt, előadóul Trak Géza városi tanügyi tanácsost választották meg. Az elnök reményét fejezte ki, hogy az épülő otthon „jelentékeny tényezője lesz a város és a vármegye s ezzel együtt az ország ipari fejlődésének”.

Az otthont 1913 júliusában megtekintette Neugebauer Vilmos, az Országos Gyermekvédő Liga igazgatója, aki elismerően szólt az épületről és berendezéséről. A nyíregyházi otthon lett az országban a hatodik Liga által fenntartott intézmény. A Hatzel téren ma is álló épület egykor ötven tanonc számára biztosított lakást, élelmezést, ruházatot és mosást.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége 1913. augusztus 14-én tartotta évi nagygyűlését Nyíregyházán, amelynek keretében felavatták a tanoncotthont, így a jövő iparosai már 1913 szeptemberében birtokba is vették az épületet. Az otthon igazgatói teendőinek ellátásával Ruhmann Andort, az evangélikus elemi népiskolák és a kereskedő tanonciskola igazgatóját, míg családfő-gondnoknak Varga Györgyöt, a görögkatolikus elemi népiskola igazgató tanítóját bízták meg. Utóbbi az otthonban élt együtt a tanoncokkal.

Felvételt csak jóviseletű, egészséges és ipari pályára alkalmas tanulók nyertek, akiket előbb próbaidőre, majd ennek elteltével az iparhatóság közreműködésével kötött tanoncszerződéssel szegődtettek el. Az intézetben a tanoncokat „az Isten és Haza iránti kötelességek megismerésére és teljesítésére való nevelés mellett a szülők, mesterek és elöljárók tiszteletben tartására, a munka szeretetére és hasznosságának felismerésére” nevelték. Beteljesült az, amit az otthontól alapítói reméltek.

(Megjelent: Nyíregyházi Napló, 2022. november 18. 8. o.)

458b

Az egykori iparostanonc-otthon épülete napjainkban a Hatzel téren